Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 4211045483 vodné stočné 14,48 s DPH 26.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 20211006 čistiace prostriedky 93,18 s DPH 26.03.2021 KIKOSHOP Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Faktúra 4211045484 vodné stočné 214,88 s DPH 26.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 8210415 potraviny 72,60 s DPH 26.03.2021 Frikas, s.r.o. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Faktúra 2405180792 poistenie majetku 12,23 s DPH 17.03.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 2000268016 odber BAT -96,95 s DPH 12.03.2021 Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 2000268017 odber BAT -1 105,74 s DPH 12.03.2021 Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 202104779 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.03.2021 KOMENSKY s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 8210326 potraviny 99,68 s DPH 12.03.2021 Frikas, s.r.o. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Faktúra 2153365 prenájom rohoží 114,53 s DPH 09.03.2021 Lindström, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 7121808253 elektrická energia 1 408,06 s DPH 09.03.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 8278936759 telekomunikačné služby 143,22 s DPH 09.03.2021 Slovak Telekom a.s, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 5210285 potraviny 240,47 s DPH 05.03.2021 Frikas, s.r.o. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Faktúra 4211029430 zrážky 50,33 s DPH 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 4211029431 zrážky 260,00 s DPH 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 7701269731 elektrická energia 388,63 s DPH 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 7701269820 elektrická energia 34,16 s DPH 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 20210001 deratizácia 330,00 s DPH 02.03.2021 sanader s.r.o. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Faktúra 8150768315 zemný plyn 121,00 s DPH 02.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 8150769117 zemný plyn 45,00 s DPH 02.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4775