Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 4201146548 vodné stočné 24,52 s DPH 24.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 4201146549 vodné stočné 430,20 s DPH 24.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 2081190 prenájom rohoží 77,58 s DPH 22.07.2020 Lindström, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 202003469 čistiace prostriedky 567,76 s DPH 16.07.2020 Majster Papier Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 202044513 rúška 380,00 s DPH 14.07.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 202004180 Virtuálna knižnica 0,00 s DPH 10.07.2020 KOMENSKY s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 2073048 dohodnutá zľava -173,90 s DPH 10.07.2020 Lindström, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 2020428 odber BRO 140,40 s DPH 10.07.2020 EKOHEAT s.r.o. Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
Faktúra 8264075603 telekomunikačné služby 143,35 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom a.s, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 100520 doprava účastníkov 241,92 s DPH 10.07.2020 Apex Solutions s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 7200100677 poskytnutie informácie audítorovi 60.- s DPH 10.07.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 2000252391 odber BAT -31,26 s DPH 10.07.2020 Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 2000252390 odber BAT 26,29 s DPH 10.07.2020 Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 9052001019 prenájom zriadení 59,86 s DPH 07.07.2020 CBC Slovakia s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 7621558217 elektrická energia 34,16 s DPH 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 7621558080 elektrická energia 388,63 s DPH 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 7141401874 elektrická energia 1 263,92 s DPH 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Objednávka 4/2020 školský nábytok s DPH 06.07.2020 K-Ten KOVO, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 200144 servisné práce 53,26 s DPH 03.07.2020 SKOM, spol. s r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Faktúra 4201129106 zrážky 249,94 s DPH 03.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4468