•   

   „POHYBOM KU ZDRAVIU“

   Projekt je financovaný z individuálnych dotácií

   Bratislavského samosprávneho kraja

   Výška dotácie: 3000 €

   realizovaný od 1.11.2017 – 30.12.2017

   SPOJENÁ ŠKOLA, TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA

   Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok na podporu ďalšieho rozvoja športu na vytvorenie lepších, nových podmienok pre šport a aktívne trávenie voľného času v posilňovni a dostupnosť športového vyžitia pre deti a mládež a tým zlepšenie ich celkovej kondície, svalovej sily a flexibility.

   Zámerom projektu je zakúpiť náčinie a náradie na vybudovanie posilňovne v pripravenom priestore pri telocvični Spojenej školy Tilgnerova 14 a vytvoriť podmienky na realizáciu špeciálnych cvičení zameraných na precvičenie a posilnenie svalových partií celého tela počas jednej hodiny. Zostavy špeciálnych cvičení umožnia zapojiť do využívanie posilňovne aj žiakov a študentov, ktorí sú čiastočne oslobodení od vykonávania určitých cvikov a tým zlepšiť ich celkovú kondíciu.

   Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre žiakov,  študentov a zamestnancov školy pre aktívne využitie voľného času, aby sa mohli venovať športu ako prostriedku pre rozvoj osobnosti a pestovanie zdravého životného štýlu a zároveň zvýšiť ich celkovú pohybovú zdatnosť a výkonnosť a tým aj posilniť ich zdravie.