• Informácie školskej jedálne

      

     Elektronické objednávanie stravy môžete uskutočniť na adrese: JEDALEN

     Prihlasovacie meno a heslo žiadajte od triedneho učiteľa, alebo nám napíšte žiadosť na e-mailovú adresu : skola@tilgnerka.edu.sk.

     Prihlasovacie meno a heslo na prihlásenie stravy je totožné s EDUPAGE kontom, ktoré využíva študent našej školy.

     Objednanie MENU A a MENU B sa vykonáva po prihlásení v časti "OBJEDNÁVKY" resp. cez mobilnú aplikáciu EduPage pre:

     Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage&gl=SK 

     a iOS (AppStore). 

      

      

     INFO_LIST_pre_rodicov_SS_Tilgnerova_14.pdf

     Nový zápisný lístok + nové doplňujúce informácie

     Zapisny_listok_stravnika.doc

     Doplnujuce_informacie_k_strave.doc

     Úhrada stravy
      

     Naša škola akceptuje 2 typy uhrádzania stravy:

     1. prostredníctvom Internet bankingu
     2. prostredníctvom Slovenskej pošty. 

      

     1. prostredníctvom Internet bankingu: od mája 2013 budú platby školskej jedálne realizované aj prostredníctvom Internet bankingu. Prosíme Vás o realizovanie Vašej platby za stravné najneskôr do 3 PRACOVNÝCH dní pred začiatkom nového mesiaca, nakoľko spracovanie údajov medzi bankami  istý čas trvá a pri neskorej úhrade, tzn. menej ako 3 dni, nemáme možnosť skontrolovať správnosť úhrady stravného. Pri uhrádzaní stravného prostredníctvom Internet bankingu nie je potrebné nosiť potvrdenie o úhrade, stravníci budú automaticky od prvého dňa nasledujúceho mesiaca prihlásení na stravu. 
     2. prostredníctvom Slovenskej pošty:  požadujeme priniesť potvrdenie o úhrade.

      

     -          Žiadame rodičov, aby pri platbe cez internet banking vypĺňali nasledovné údaje :

     1)      Číslo účtu : IBAN SK05 5600 0000 0086 1787 1005, BIC kód banky : KOMASK2X

     2)      Poznámka : meno + trieda

     3)      Konštantný symbol : 0308

      

     -          Odhlasovanie stravy :

                Strava sa odhlasuje deň vopred, najneskôr ráno do 08: 00 hod. Spätne sa strava odhlásiť nedá.

     -          Šeky na stravu sa vydávajú do tried po 20-tom dni v mesiaci na nasledujúci mesiac. Odhlásené lístky po tomto dátume sa odpočítajú v nasledujúcom šeku.

     -         

     -          Spôsoby akými môžete odhlasovať stravu :

     1)      Telefonicky na č. 02 / 654 22 545

     2)      E – mailom na odhlasky@gmail.com

     -         Kontakt vedúci jedálne : 02/654 22 603.