• Aquawis“ je medzinárodný enviromentálno-edukačný projekt Univerzity Duisburg-Essen, Essen a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

    Projekt ponúka učiteľom biológie na gymnáziách (prípadne aj učiteľom II. stupňa základných škôl) celkový koncept výučby ekológie na príklade tečúcich vôd. V rámci projektu sa uskutoční školenie učiteľov biológie, pri ktorom sa učitelia primeraným spôsobom oboznámia s najnovšími vedeckými poznatkami z ekológie tečúcich vôd.

    Projekt je rozdelený na tri na seba nadväzujúce časti:

     

     

    Časť I. :

    Vzdelávanie učiteľov

     

     

    Časť II.:

    Žiacke exkurzie s vyhodnotením a prezentáciou výsledkov

     

     

    Časť III. (dobrovoľná, nadstavbová) :
    Záverečný workshop v Tatrách, Slovensko.

     

    Naša škola sa zapája do tohto medzinárodného projektu a zatiaľ sme sa zapojili do prvých dvoch častí.

     

    Časť I:  absolvovala pani učiteľka RNDr. Iveta Piršelová 26. a 27. júna 2009. Tu sú jej pocity a myšlienky:

     

    „Som rada, že som sa mohla zúčastniť takého super školenia, ktoré sa zameriava na enviromentálne aspekty tečúcich vôd. Prepojenie prednášok s priamym pozorovaním makrozoobentosu v teréne je aj pre mňa veľkým prínosom a verím, že nadšenie prenesiem aj na študentov. Okrem toho na stránke www.aquavis.eu je mnoho doplnkových edukačných materiálov, ktoré môžem použiť v procese výučby.“

     

    Časť II: tejto časti sme sa už zúčastnili 30.10.2009 my, študenti – seminaristi z biológie. Chceli by sme sa poďakovať našej pani učiteľke RNDr. Ivete Piršelovej a odborníkom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského pani Doc. RNDr. Eve Bulánkovej CSc. a Mgr.Tomášovi Derkovi PhD.

               

     

    Cez zimné obdobie chceme získať hlbšíe vedomosti o pozorovaných druhoch a tvorbe posteru s našimi pozorovaniami a výsledkami. Chceli by sme sa zúčastniť aj záverečného Workshopu , kde máme možnosť prezentovať našu prácu a k tomu využiť niekoľkoročné štúdium anglického jazyka, keďže komunikačným jazykom s nemeckým partnerom je angličtina.