• S radosťou oznamujeme, že sa našej škole opätovne podarilo získať grant pre zapojenie sa do Programu celoživotného vzdelávania, ktorého všeobecným cieľom je prostredníctvom vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti.

     Triedy 3. A  a  3. D budú počas dvoch školských rokov pracovať
     v rámci jeho podprogramu Comenius na medzinárodnom projekte s názvom „Friendship of Dances“ (Priateľstvo tancov). Spolupráca bude prebiehať
     so školami z TureckaBulharskaPoľska a Chorvátska.

     V priebehu projektových prác sa deti dozvedia rôzne zaujímavosti o kultúrnom dedičstve jednotlivých krajín, zoznámia sa s ich tradíciami, zvykmi; budú si trénovať jednoduchú komunikáciu v anglickom jazyku, učiť sa ľudové tance, piesne aj remeslá; naučia sa využívať viaceré IT nástroje a v neposlednom rade spoznajú nových kamarátov zo zahraničia a budú mať možnosť porovnávať naše a ich obyčaje.

     Celý projekt za slovenskú stranu koordinujú pani učiteľky Soňa Benčová, Dana Lapšanská a Katarína Klemanová, ako i pani vychovávateľky
     Ivona Kadnárová a Jana Bojkovská.

     Obe triedy už majú za sebou prvý projektový deň, počas ktorého hlavnou aktivitou bolo vzájomné predstavenie svojich krajín, miest a škôl. Deti vytvárali svoje prvé projekty: o Slovensku, Bratislave a našej škole. Učili sa pravidlá skupinovej práce a vzájomnej komunikácie. Na záver svoje diela prezentovali pred spolužiakmi. Jedna skupina detí mala tiež za úlohu fotiť zaujímavé časti našej školy a aj tieto fotky pomohli pri vytváraní PowerPoint-ovej prezentácie o Slovensku, Bratislave a Tilgnerke, ktorá putovala do partnerských škôl.