• Kontakt na vedenie školy

   • Zástupcovia školy:                                                                    Riaditeľka školy:

    Mgr. Jana Sekáčová - I.stupeň ZŠ                                          RNDr. Dana Ihnaťová

    Mgr. Tomáš Ralbovský - II.stupeň ZŠ, Pr. - Se.                                                             

    Ing. Edita Čierna - Te. - Ok, Bilingválne gym.

     

    Telefón: +421 2 654 25 686                                                       Telefón: +421 2 654 25 260

    Email: jana.sekacova@tilgnerka.edu.sk                                    Email: riaditelka@tilgnerka.edu.sk

               tomas.ralbovsky@tilgnerka.edu.sk

               edita.cierna@tilgnerka.edu.sk