• Ekokrúžok

    • Príjemný kolektív, kopa zaujímavých projektov, veľká zábava a „príležitostné ulievanie zo školy“, samozrejme, za účelom EKO aktivít  smiley

      

     To je náš EKO krúžok, zameraný na problémy s životným prostredím a ich riešenia. Už dlhšiu dobu jeho členovia oboznamujú žiakov našej školy a širokú verejnosť o závažných situáciách ktoré ohrozujú našu modrú planétu.

      

     Pre viac informácii sa hláste u pani učiteľky Matajsovej v kabinete fyziky. Nováčikovia, tešíme sa na vás smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

      

     Taktiež sa zapájame do pravidelného zberu papiera, ktorý býva pravidelne vyhodnocovaný a, podľa priečky, na ktorej sa umiestnite, aj sladko odmenený.