Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Partneri


 • Ďalšie super úspechy na Tilgnerke! Prvé miesto v Celoslovenskom kole Biologickej olympiády v projektovej časti získal žiak sekundy A Miloslav Mišík. V kategórii o stupeň vyššej jeho veku bol podľa slov organizátorov jednoznačne najlepší a pri výbere súťažiacich na medzinárodnú účasť bol pochválený za najlepšie anglické podanie spomedzi VŠETKÝCH (i vrátane kategorií gymnazistov po maturitu). Aj Lucia Boleková zo sexty B obsadila na Celoslovenskom kole biologickej olympiády v teoretickej časti v kategórii B nádherné 4. miesto a len bodík jej chýbal do tretieho miesta. Mládež, tešíme sa z Vás a srdečne blahoželáme! RNDr. Iveta Piršelová

 • Od 14. mája do 18. mája 2018, ráno od 7,00 h do 7,35 h,

  bude prebiehať zber papiera.

  Miesto: školský dvor za jedálňou.

  Tešíme sa na Vás. Recykluj papier – zachrániš stromy.

 • Parádne 5. miesto po vynikajúcich výkonoch získali študenti David Butaš (kvarta A) a Evan Jankovych (9.B) na Školských majstrovstvách Slovenska v bedmintone, ktoré sa konali 10.4.-11.4.2018 v Liptovskom Mikuláši. Gratulujeme!!!

 • 5. apríla 2018 sa konalo krajské kolo súťaže SOČ, kde nás úspešne reprezentovali v dvoch kategóriách Andrea Juricová zo IV.Ab, Samuel Čorej a Adriana Chorvátová zo Septimy A. V kategórii Biológia vynikajúce 2. miesto získala Adriana Chorvátová a v kategórii Zdravotníctvo, farmakológia získal 2.miesto Samuel Čorej. Gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole.

 • Každoročne sa žiaci, pedagógovia i rodičia žiakov našej školy zapájajú do akcie: Pomoc ropuchám pri jarných migráciách, ktorú na Železnej studničke zastrešujú členovia organizácie Miniopterus.

  Rovnako aj tento rok sa najprv v marci stavali zábrany pre žabky a potom v apríli sa ropuchy prenášali do rybníka. Viacerí majú počiatočný ostych z chytenia živej žabky, no po chvíli sa už plnia vedierka samčekmi, či párikmi.

  Okrem toho, že sa všeličo nového dozvieme o živote ropuchy bradavičnatej (po latinsky Bufo bufo), každý rok nás tiež zaujíma, koľko žabiek sa podarilo zachrániť. A tento rok to číslo ozaj stojí za to, takmer 5 000, presne 4 886 ropúch sa vďaka Tilgnerke dostalo v poriadku do rybníka.

 • Naši najstarší bodovali na krajských kolách olympiád! Pred 2 týždňami sa Lucii Bolekovej zo sexty B podarilo zvíťaziť na krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B, kde vyhrala 1. miesto a pokračuje do celoslovenského kola. A práve teraz máme čerstvého víťaza krajského kola chemickej olympiády tiež kategórie B študenta sexty B. Viliam Volko v náročnej konkurencii skončil na krásnom 1. mieste. Mládež tešíme sa z úspechov! RNDr. Iveta Piršelová

 • Dňa 26. marca 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín za IV. obvod v Dúbravke. V prednese poézie i prózy súťažilo spolu 40 detí. Tilgnerku reprezentovala šikovná Terezka Scheinerová z 5.D a Adam Burčík z 5.B. ADAM zvíťazil, získal 1. miesto a bude nás reprezentovať v krajskom kole. Držíme palce!

 • 23. marca 2018 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D. Našu školu vynikajúco reprezentovali Emília Sýkorová a Samuel Janík z kvarty A. Emília sa umiestnila na 4. mieste a Samuel na 1. mieste. Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

 • Dobrá správa o našej bývalej študentke - Anete Abrahámovej:

  Vážená paní ředitelko, dovoluji si Vám poslat zprávu o vaši bývalé studentce Anete Abrahamove, kterou jste i Vy učila. Aneta studuje v posledním ročníku na univerzitě v Indianapolis v USA, kterou úspěšně reprezentuje i v golfu. Její zařazeni mezi top 100 studentů univerzity je i zásluhou získaných znalostí na Vašem gymnáziu.
  S pozdravem V. Abrahamová

  http://www.iupuijags.com/news/2018/2/27/GEN_02272018_top-100-2018aspx.aspx

 • 1. miesto a postup do krajského kola...

  27.2. sa konalo vo V-klube okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy IV. kategórie, Hviezdolsavov Kubín.

  Nina Olešová zo Sexty A, ktorá nás reprezentovala, získala 1. miesto v prednese prózy. Zároveň postúpila do krajského kola súťaže.

  Taktiež Michal Hrušovský, žiak Sexty B, ktorý súťažil za dramatický krúžok, ktorý navštevuje, sa umiestnil na 2. mieste v prednese poézie.

  Aj takýchto šikovných študentov a recitátorov má naša Tilgnerka!

 • Dňa 27.2. naši žiaci David Butaš (Kv.A) a Evan Jankovych (9.B) po vynikajúcich výkonoch zvíťazili na krajskom kole v bedmintone a postúpili tak na školské majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme a držíme palce!

 • Štvorica našich žiakov – Zuzana Mačicová, Martin Miadok, Adam Grečner zo septimy A a Lucia Oravcová, IV. A biligválna sa zúčastnila na strojárskej olympiáde Grand Prix, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty STU v Bratislave. Ich vedomosti z fyziky, angličtiny, ale aj tímový duch boli tak skvelé, že sa prepracovali na 1. miesto v celoslovenskej súťaži v okruhu Silverstone! Gratulujeme!

 • Výsledky testovania piatakov T5 v školskom roku 2017/2018

 • Dňa 15.2.2018 sme sa so žiakmi kvarty A zúčastnili na exkurzii v Slovenskom metrologickom ústave na Karloveskej 63 v Bratislave. Dozvedeli sme sa, čo je metrológia, oboznámili sa s národnými etalónmi - napríklad dĺžky, pH, látkového množstva. Už vieme, na akom princípe funguje meranie alkoholu v krvi a mnohé iné zaujímavosti z chémie. Vedeli ste, že v našej Karlovke máme takúto významnú inštitúciu? Ďakujeme za sprevádzanie a pútavý výklad pracovníkom SMÚ.

  Mgr. Ľ. Palušková, RNDr. H. Vicenová

 • Na prezeranie live streamu, kliknite na nižšie uvedený odkaz:

  Projekt NATUR-Edu

  Realizátor projektu: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (projekt KEGA č. 070UK-4/2015)

  Obdobie realizácie: 2015 – 2017

  Naša škola sa aktívne zapojila do aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu NATUR-Edu. Tento projekt bol zameraný na využitie nových technológií a foriem vo výchove a vzdelávaní a zároveň vytvoril podmienky pre zvýšenie biodiverzity a podporu prežitia chránených a ohrozených druhov bioty v urbánnom prostredí. V súvislosti s úbytkom starých stromov hľadajú mnohé chránené druhy netopierov a vtákov alternatívne úkryty. V mestách najčastejšie vyhľadávajú štrbiny v panelových domoch alebo podkrovných priestoroch budov, kde nachádzajú priaznivé podmienky pre život. Keďže väčšia časť populácie druhov je závislá na takýchto úkrytoch, ich zánik môže vážne ohroziť ich populácie.