Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Partneri


  • Milí rodičia,

    naša škola sa už tretí rok zapája do projektu Škola priateľská k deťom. Cieľom projektu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

  • Školská knižnica sa prerába, termín otvorenia Vám včas oznámime. wink

  • Termín zberu papiera bude vopred ohlásený, zatiaľ sa zber nezačal.

  • Vzdelávacie poukazy na školský rok 2017/2018 rozdajú triedni učitelia žiakom 12. 9. 2017.

    Žiak môže poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie poskytovať. Žiaci našej školy boli oboznámení s ponukou záujmových krúžkov, ktoré budú pracovať na našej škole. Krúžková činnosť je zverejnená aj na našej stránke. Žiak môže poukaz odovzdať iba na jeden krúžok. Bližšie informácie môžete získať na triednych aktívoch (20.9.2017). Je potrebné, aby vzdelávacie poukazy podpísané rodičmi odovzdali žiaci triednym učiteľom do 22. septembra 2017. Po tomto termíne VP strácajú platnosť.