• Educate Slovakia

    • Už tretí rok v rámci projektu Educate Slovakia prišli na našu školu zahraniční študenti prezentovať svoje krajiny, ich priemysel, históriu, kultúru a tradície. Tento raz nás navštívili dobrovoľníčky z Ukrajiny a Indonézie (predtým tu boli študenti z Egypta, Turecka, Ruska, Francúzska a Rumunska).  Prezentácie, sprievodné interaktívne aktivity a diskusie prebiehali v angličtine. Žiaci tak mali možnosť prakticky využiť to, čo sa naučili na hodinách angličtiny, prípadne získať väčšiu motiváciu do ďalšieho učenia.

      Akcie sa  v dňoch 8.- 13. 2.2015  sa zúčastnili študenti 1.Ab, 2.Ab, Ki.A a 9.A, ktorí nielenže si rozšírili svoje vedomosti o Indonézii a Ukrajine, ale viedli aj zápalisté diskusie o tom, či je lepšie zostať žiť vo svojej krajine alebo ísť do cudziny.

      Projekt Educate Slovakia, ktorý je zameraný na budovanie porozumenia voči iným kultúram a zlepšovanie angličtiny slovenských stredoškolských študentov, zastrešuje slovenská pobočka medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC.