• eTwinning

    

            

   Projektové vyučovanie v rámci programu Etwinning  predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania informačných a komunikačných technológií pri vytváraní partnerstiev medzi školami z rôznych krajín Európy. Podporuje viacjazyčnosť a multikulturalitu,  pomáha lepšie pripravovať študentov na život, štúdium a prácu v Európe, vymieňať si skúsenosti, pedagogické materiály a nápady týkajúce sa edukačného procesu.

   Tento spôsob vyučovania je vhodný pre najrozmanitejšiu vekovú kategóriu – od škôlkárov až po maturantov. Svedčia o tom aj projekty realizované na našej škole.

    

               V školskom roku 2009/2010 pracovali žiaci 4. C a časť 2. B triedy, anglická skupina p. učiteľky Benčovej, v projekte Noemova archa. http://the-ark-of-noah-malta-slovakia.blogspot.com

    

               Tento projekt získal 1. miesto v súťaži o najlepší eTwinning projekt na Slovensku v kategórii ZŠ a MŠ v školskom roku 2009/2010 a našej škole bol zaň udelený Európsky certifikát kvality.

    

               V školskom roku 2010/2011 sme s veľkým nadšením pokračovali novými projektami už ako tretiaci.

   Zaujímavosti zo života detí v Nemecku a Turecku sme objavovali v projekte Travel Buddy. Zároveň sme im my priblížili Bratislavu, naše hobby. Slovenskí, nemeckí a tureckí plyšáci precestovali dlhé kilometre a s novými informáciami sa vrátili späť do Bratislavy, Essenu a Dalamanu.

                   

    

   Spoločne s deťmi z 35 škôl z 33 európskych krajín sme pracovali v projekte Intercultural dialog through fairy tales, drama and art - Medzikultúrna komunikácia prostredníctvom rozprávok, divadla a výtvarného umenia. Ako sme spolupracovali a čo všetko sme vytvorili si môžete pozrieť tu.

    

    

    

    

   Vážený / Vážená Soňa Benčová,

   Blahoželám! Vašej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Intercultural dialogue through fairy tales,drama and art" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

    

    

   etw_europeanqualitylabel_31237_sk.pdf   Ešte raz blahoželám k vášmu významnému úspechu a dúfam, že sa stretneme na niektorom z podujatí, ktoré bude v priebehu roka organizované v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

   S pozdravom

   eTwinning Team