• Projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania

          • Naša škola sa zapojila do projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania v Spojenej škole - Gymnáziu Tilgnerova 14 v Bratislave. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.