Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Informácie školskej jedálne Jedálny lístok - ESKOLY.SK

Školská jedáleň

Informácie školskej jedálne

 

 

Informácie školskej jedálne

 

Elektronické objednávanie stravy môžete uskutočniť na adrese: http://eskoly.sk

Prihlasovacie meno a heslo žiadajte od triedneho učiteľa, alebo nám napíšte žiadosť na e-mailovú adresu : skola@tilgnerka.edu.sk.

Prihlasovacie meno a heslo Vám bude obratom zaslané.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť,

že s účinnosťou od 1. októbra 2015

sa zvyšuje stravná jednotka nasledovne:

 

Ceny stravovania školskej jedálne:

     1. stupeň - 1.09 €

            2. stupeň ZŠ a Príma až Kvarta - 1,16 €

        3. stupeň (Kvinta až Oktáva) - 1,26 €

 

Zároveň Vám oznamujeme,

že je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2015 o výške príspevku na réžiu školskej jedálne v hodnote 0,10 €/deň na žiaka.

Príspevok sa stanovuje podľa počtu pracovných dní v mesiaci a nezávisí od počtu odobratých obedov.

 

Úhrada stravy
 

Naša škola akceptuje 2 typy uhrádzania stravy:

  1. prostredníctvom Internet bankingu
  2. prostredníctvom Slovenskej pošty. 

 

  1. prostredníctvom Internet bankingu: od mája 2013 budú platby školskej jedálne realizované aj prostredníctvom Internet bankingu. Prosíme Vás o realizovanie Vašej platby za stravné najneskôr do 3 PRACOVNÝCH dní pred začiatkom nového mesiaca, nakoľko spracovanie údajov medzi bankami  istý čas trvá a pri neskorej úhrade, tzn. menej ako 3 dni, nemáme možnosť skontrolovať správnosť úhrady stravného. Pri uhrádzaní stravného prostredníctvom Internet bankingu nie je potrebné nosiť potvrdenie o úhrade, stravníci budú automaticky od prvého dňa nasledujúceho mesiaca prihlásení na stravu. 
  2. prostredníctvom Slovenskej pošty:  požadujeme priniesť potvrdenie o úhrade.

 

-          Žiadame rodičov, aby pri platbe cez internet banking vypĺňali nasledovné údaje :

1)      Číslo účtu : IBAN SK05 5600 0000 0086 1787 1005, BIC kód banky : KOMASK2X

2)      Poznámka : meno + trieda

3)      Konštantný symbol : 0308

 

-          Odhlasovanie stravy :

           Strava sa odhlasuje deň vopred, najneskôr ráno do 08: 00 hod. Spätne sa strava odhlásiť nedá.

-          Šeky na stravu sa vydávajú do tried po 20-tom dni v mesiaci na nasledujúci mesiac. Odhlásené lístky po tomto dátume sa odpočítajú v nasledujúcom šeku.

-         

-          Spôsoby akými môžete odhlasovať stravu :

1)      Telefonicky na č. 02 / 654 22 545

2)      E – mailom na odhlasky@gmail.com

-         

 

-          Spôsoby akými môžete uhradiť stravu :

1)      Cez internet banking ( treba vytlačiť potvrdenie o zaplatení )

2)      Poštovou poukážkou

 

 

Kontakt vedúci jedálne : 02/654 22 603.