Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Informácia pre rodičov IX.A a IX.B

  POZOR ZMENA !!!

  Konzultácie výsledkov testov k voľbe ďalšieho štúdia sa pre chorobu psychologičky v dňoch 23. - 25. 10. 2017 NEUSKUTOČNIA. O ďalšom termíne (predpokladám budúci mesiac) budem informovať. Napíšte mi, prosím, komu by lepšie vyhovovalo stretnutie v popoludňajších hodinách na Fedákovej 3.

  Z. Antalová

  výchovná poradkyňa

 • Loptové a pohybové hry
 • Školy, ktoré menia svet
 • „Dá sa vo vesmírnej lodi sprchovať?“

  Aj to je jedna z otázok, ktoré sa mohli študenti 1Ab, 2Ab, 3Ab a Sep A+B opýtať na stretnutí s bývalou astronautkou NASA Dorothy Metcalf-Lindenburger  vo štvrtok 28.9 v novej Aule na Ekonomickej Univerzite. Dotty sa v rámci svojej prezentácie podelila so študentami  o svoj príbeh, o svojej ceste ku splneniu detského sna: ako sa stala astronautkou a najmä  čo všetko obnáša pobyt a práca na vesmírnej lodi. Okrem mnohých fascinujúcich informácií zo sveta astronautiky bolo toto stretnutie veľmi podnetné a podľa osobných výpovedí študentov urobila na nich Dotty veľký dojem. Okrem toho celé  podujatie (organizované veľvyslanectvom USA v Bratislave) prebiehalo bez tlmočenia, v anglickom jazyku, čím bolo pre šudentov príležitosťou overiť si a použiť svoje jazykové znalosti z angličtiny. foto

 • Európsky deň jazykov

  EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV si každoročne pripomíname 26. septembra. V tomto týždni sa žiaci  sexty A/B, kvinty A/B a študenti bilingválneho gymnázia zapojili do aktivít organizovaných učiteľkami Ing. Janou Červeňovou a Mgr. Luciou Mojžišovou vo svojich triedach. Požiadali sme niektorých študentov o spätnú väzbu.

  „Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom.“

  Práve na túto tému sa zamerali študenti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave, 26. septembra pri príležitosti 17. ročníka Európskeho dňa jazykov. Úlohou pre žiakov starších tried, bolo pripraviť si zábavné ale zároveň aj edukatívne aktivity pre mladšie ročníky. Každý žiak zo sexty si pripravil jednu vetu s prekladom v ľubovoľnom svetovom jazyku. Po pozbieraní všetkých viet v cudzích jazykoch vznikol zaujímavý kvíz, v ktorom si deti mohli otestovať svoje znalosti vo svetových jazykoch. Pozitívny ohlas prekonal všetky očakávania. Mladší žiaci sa dozvedeli zaujímavosti a naučili sa prepájať a využívať svoje vedomosti z angličtiny, nemčiny alebo aj iných jazykov, ktoré ovládajú, na rozlúštenie významu viet v iných jazykoch, ktoré sa nikdy neučili. Starší žiaci sa nachvíľu vcítili do role učiteľov a vyskúšali si, aké to je zorganizovať akciu pre mladších študentov. Každý si z tohto dňa odniesol pozitívne pocity a nové znalosti a všetci sa už teraz tešia na ďalší ročník.

  Samuel Bílek, Sx B

   Európsky deň jazykov na Tilgnerke

  Európsky deň jazykov prebiehal 26 Septembra 2017 v celej Bratislave. V meste bolo veľké množstvo aktivít spojených s cudzími jazykmi a do tohto významného dňa sa zapojila aj naša škola, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratoslava.

  Skupina Kvinta A a Kvinta B pani učiteľky Červeňovej sa rozhodla naučiť a predniesť báseň v anglickom jazyku „The 21st Century Flux“ pre žiakov z iných tried. Báseň sa týkala toho ako je anglický jazyk pestrý a rozmanitý vo svojej slovnej zásobe, ktorá do neho preniká z iných jazykov a ako dominuje v rôznych oblastiach nášho života. Žiaci ktorí báseň prednášali sa vyjadrili takto: „Určite nás to všetkých bavilo,“ tak triedy, ktoré si báseň v našom podaní vypočuli ako aj nás, ktorí sme báseň prednášali. Sme radi, že sme si mohli vyskúšať prednes pred publikom a naučiť sa tak vyrovnať sa s trémou z vystúpenia v cudzom jazyku. Veľa z nás to nikdy pred tým nezažilo.

  Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých – človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí ktoré sa tým otvoria. Preto táto aktivita bola prínosom pre všetky triedy, ktoré boli jej súčasťou. Vážme si, že máme možnosť učiť sa cudzie jazyky a využívať ich v našich životoch!

  Sylvia Luptáková, Ema Beňová, kvinta A

 • Krúžky

  Krúžková činnosť začína od 2.10.2017. Zoznam a čas krúžkov nájdete tu.

 • Škola priateľská k deťom

  Milí rodičia,

  naša škola sa už tretí rok zapája do projektu Škola priateľská k deťom. Cieľom projektu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

  V našej škole to konkrétne znamená hlavne spoluprácu starších a mladších ročníkov cez projekt Starší mladším na rôznych predmetoch. Ďalej je to voľba žiackeho Školského parlamentu, ktorý sa podieľa na tvorbe Vnútorného poriadku školy a organizuje celoškolské akcie pre žiakov. Rovnako cez tento  projekt organizujeme rôzne besedy, exkurzie, akcie, napr. aj zbierky pre UNICEF Snehová vločka či Modrý gombík. Celý projekt prebieha pod záštitou UNICEF. Viac info nájdete na stránke www.unicef.sk, ale aj na našej školskej stránke – predmety – dejepis  a aj na FB Spojená škola Tilgnerova.

  PhDr. Adriana Hlavinková

  koordinátor projektu

 • Školská knižnica

  Školská knižnica sa prerába, termín otvorenia Vám včas oznámime. wink

 • Zber papiera

  Termín zberu papiera bude vopred ohlásený, zatiaľ sa zber nezačal.

 • Krúžky - vzdelávacie poukazy

  Vzdelávacie poukazy na školský rok 2017/2018 rozdajú triedni učitelia žiakom 12. 9. 2017.

  Žiak môže poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie poskytovať. Žiaci našej školy boli oboznámení s ponukou záujmových krúžkov, ktoré budú pracovať na našej škole. Krúžková činnosť je zverejnená aj na našej stránke. Žiak môže poukaz odovzdať iba na jeden krúžok. Bližšie informácie môžete získať na triednych aktívoch (20.9.2017). Je potrebné, aby vzdelávacie poukazy podpísané rodičmi odovzdali žiaci triednym učiteľom do 22. septembra 2017. Po tomto termíne VP strácajú platnosť.

  Loptové hry budú na ZŠ Karloveskej, bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

  Vzhľadom k tomu, že bude prebiehať rekonštrukcia strechy telocvične, športová krúžková činnosť nie je v ponuke.

   

  Na škole sú v ponuke aj platené krúžky:

  Maľujeme a spoznávame dejiny umenia (1. – 2. stupeň ZŠ), viac informácii na www.radostinadoganova.com p. Radostina Doganová 0911 810 772.

  Vedecký krúžok Veda nás baví (2.-4. ročník ZŠ), viac informácii na  www.vedanasbavi.sk

  Šachový krúžok je v ponuke za VP + doplatok, Mgr. Mgr. art Matej Čertík - certoslav@email.cz

   

  PhDr. Alena Turčanová 

       riaditeľka školy