Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Škola priateľská k deťom

  Milí rodičia,

  naša škola sa už tretí rok zapája do projektu Škola priateľská k deťom. Cieľom projektu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

  V našej škole to konkrétne znamená hlavne spoluprácu starších a mladších ročníkov cez projekt Starší mladším na rôznych predmetoch. Ďalej je to voľba žiackeho Školského parlamentu, ktorý sa podieľa na tvorbe Vnútorného poriadku školy a organizuje celoškolské akcie pre žiakov. Rovnako cez tento  projekt organizujeme rôzne besedy, exkurzie, akcie, napr. aj zbierky pre UNICEF Snehová vločka či Modrý gombík. Celý projekt prebieha pod záštitou UNICEF. Viac info nájdete na stránke www.unicef.sk, ale aj na našej školskej stránke – predmety – dejepis  a aj na FB Spojená škola Tilgnerova.

  PhDr. Adriana Hlavinková

  koordinátor projektu

 • Školská knižnica

  Školská knižnica sa prerába, termín otvorenia Vám včas oznámime. wink

 • Zber papiera

  Termín zberu papiera bude vopred ohlásený, zatiaľ sa zber nezačal.

 • Stránky predmetovej komisie Dejepis
  23. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Stránky predmetovej komisie Dejepis

 • Krúžky - vzdelávacie poukazy

  Vzdelávacie poukazy na školský rok 2017/2018 rozdajú triedni učitelia žiakom 12. 9. 2017.

  Žiak môže poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie poskytovať. Žiaci našej školy boli oboznámení s ponukou záujmových krúžkov, ktoré budú pracovať na našej škole. Krúžková činnosť je zverejnená aj na našej stránke. Žiak môže poukaz odovzdať iba na jeden krúžok. Bližšie informácie môžete získať na triednych aktívoch (20.9.2017). Je potrebné, aby vzdelávacie poukazy podpísané rodičmi odovzdali žiaci triednym učiteľom do 22. septembra 2017. Po tomto termíne VP strácajú platnosť.

  Loptové hry budú na ZŠ Karloveskej, bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

  Vzhľadom k tomu, že bude prebiehať rekonštrukcia strechy telocvične, športová krúžková činnosť nie je v ponuke.

   

  Na škole sú v ponuke aj platené krúžky:

  Maľujeme a spoznávame dejiny umenia (1. – 2. stupeň ZŠ), viac informácii na www.radostinadoganova.com p. Radostina Doganová 0911 810 772.

  Vedecký krúžok Veda nás baví (2.-4. ročník ZŠ), viac informácii na  www.vedanasbavi.sk

  Šachový krúžok je v ponuke za VP + doplatok, Mgr. Mgr. art Matej Čertík - certoslav@email.cz

   

  PhDr. Alena Turčanová 

       riaditeľka školy