Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • 2%
 • Celoslovenské kolo Biologickej olympiády

  Ďalšie super úspechy na Tilgnerke! Prvé miesto v Celoslovenskom kole Biologickej olympiády v projektovej časti získal žiak sekundy A Miloslav Mišík. V kategórii o stupeň vyššej jeho veku bol podľa slov organizátorov jednoznačne najlepší a pri výbere súťažiacich na medzinárodnú účasť bol pochválený za najlepšie anglické podanie spomedzi VŠETKÝCH (i vrátane kategorií gymnazistov po maturitu). Aj Lucia Boleková zo sexty B obsadila na Celoslovenskom kole biologickej olympiády v teoretickej časti v kategórii B nádherné 4. miesto a len bodík jej chýbal do tretieho miesta. Mládež, tešíme sa z Vás a srdečne blahoželáme! RNDr. Iveta Piršelová

 • Zber papiera

  Od 14. mája do 18. mája 2018,  ráno od 7,00 h do 7,35 h, 

  bude prebiehať zber papiera.  

  Miesto: školský dvor za jedálňou. 

  Tešíme sa na Vás.   Recykluj papier – zachrániš stromy.

 • Informácia pre rodičov o aktuálnej situácii ohľadne riešenia technického stavu striech nad telocvičňami.
 • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone

  Parádne 5. miesto po vynikajúcich výkonoch získali študenti David Butaš (kvarta A) a Evan Jankovych (9.B) na Školských majstrovstvách Slovenska v bedmintone, ktoré sa konali 10.4.-11.4.2018 v Liptovskom Mikuláši. Gratulujeme!!!

 • SOČ - krajské kolo

  5. apríla 2018 sa konalo krajské kolo súťaže SOČ, kde nás úspešne reprezentovali v dvoch kategóriách Andrea Juricová zo IV.Ab, Samuel ČorejAdriana Chorvátová zo Septimy A. V kategórii Biológia vynikajúce 2. miesto získala Adriana Chorvátová a v kategórii Zdravotníctvo, farmakológia získal 2.miesto Samuel Čorej. Gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole.

 • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV NA BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
 • Pomoc ropuchám pri jarných migráciách

  Každoročne sa žiaci, pedagógovia i rodičia žiakov našej školy zapájajú do akcie: Pomoc ropuchám pri jarných migráciách, ktorú na Železnej studničke zastrešujú členovia organizácie Miniopterus.

  Rovnako aj tento rok sa najprv v marci stavali zábrany pre žabky a potom v apríli sa ropuchy prenášali do rybníka. Viacerí majú počiatočný ostych z chytenia živej žabky, no po chvíli sa už plnia vedierka samčekmi, či párikmi.

  Okrem toho, že sa všeličo nového dozvieme o živote ropuchy bradavičnatej (po latinsky Bufo bufo), každý rok nás tiež zaujíma, koľko žabiek sa podarilo zachrániť. A tento rok to číslo ozaj stojí za to, takmer 5 000, presne 4 886 ropúch sa vďaka Tilgnerke dostalo v poriadku do rybníka.

 • Úspech na bio a chem olympiáde

  Naši najstarší bodovali na krajských kolách olympiád! Pred 2 týždňami sa Lucii Bolekovej zo sexty B podarilo zvíťaziť na krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B, kde vyhrala 1. miesto a pokračuje do celoslovenského kola. A práve teraz máme čerstvého víťaza krajského kola chemickej olympiády tiež kategórie B študenta sexty B. Viliam Volko v náročnej konkurencii skončil na krásnom 1. mieste. Mládež tešíme sa z úspechov! RNDr. Iveta Piršelová

 • Úspešný Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26. marca 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín za IV. obvod v Dúbravke. V prednese poézie i prózy súťažilo spolu 40 detí. Tilgnerku reprezentovala šikovná Terezka Scheinerová z 5.D a Adam Burčík z 5.B. ADAM zvíťazil, získal 1. miesto a bude nás reprezentovať v krajskom kole. Držíme palce!

 • Chemická olympiáda

  23. marca 2018 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D. Našu školu vynikajúco reprezentovali Emília Sýkorová a Samuel Janík z kvarty A. Emília sa umiestnila na 4. mieste a Samuel na 1. mieste. Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

 • O projekte STEM a našej škole písal aj denník Pravda...
 • Aneta Abrahámová

  Dobrá správa o našej bývalej študentke - Anete Abrahámovej:

   

  Vážená paní ředitelko, dovoluji si Vám poslat zprávu o vaši bývalé studentce Anete Abrahamove, kterou jste i Vy učila. Aneta studuje v posledním ročníku na univerzitě v Indianapolis v USA, kterou úspěšně reprezentuje i v golfu. Její zařazeni mezi top 100 studentů univerzity je i zásluhou získaných znalostí na Vašem gymnáziu.
  S pozdravem V. Abrahamová

  http://www.iupuijags.com/news/2018/2/27/GEN_02272018_top-100-2018aspx.aspx

 • Dobré správy z Hviezdoslavovho Kubína.:-)

  1. miesto a postup do krajského kola...

  27.2. sa konalo vo V-klube okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy IV. kategórie, Hviezdolsavov Kubín.

  Nina Olešová zo Sexty A, ktorá nás reprezentovala, získala 1. miesto v prednese prózy. Zároveň postúpila do krajského kola súťaže.

  Taktiež Michal Hrušovský, žiak Sexty B, ktorý súťažil za dramatický krúžok, ktorý navštevuje, sa umiestnil na 2. mieste v prednese poézie.

  Aj takýchto šikovných študentov a recitátorov má naša Tilgnerka!

  Blahoželáme a ďakujeme.

  Ninke držíme palce!

 • Bedminton

  Dňa 27.2. naši žiaci David Butaš (Kv.A) a Evan Jankovych (9.B) po vynikajúcich výkonoch zvíťazili na krajskom kole v bedmintone a postúpili tak na školské majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme a držíme palce!

 • Grand Prix

  Štvorica našich žiakov – Zuzana Mačicová, Martin Miadok, Adam Grečner zo septimy A a Lucia Oravcová, IV. A biligválna sa zúčastnila na strojárskej olympiáde Grand Prix, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty STU v Bratislave. Ich vedomosti z fyziky, angličtiny, ale aj tímový duch boli tak skvelé, že sa prepracovali na 1. miesto v celoslovenskej súťaži v okruhu Silverstone! Gratulujeme!

 • Výsledky testovania piatakov

  Výsledky testovania piatakov T5 v školskom roku 2017/2018

 • Exkurzia v SMÚ

  Dňa 15.2.2018 sme sa so žiakmi kvarty A zúčastnili na exkurzii v Slovenskom metrologickom ústave na Karloveskej 63 v Bratislave. Dozvedeli sme sa, čo je metrológia, oboznámili sa s národnými etalónmi - napríklad dĺžky, pH, látkového množstva. Už vieme, na akom princípe funguje meranie alkoholu v krvi a mnohé iné zaujímavosti z chémie. Vedeli ste, že v našej Karlovke máme takúto významnú inštitúciu? Ďakujeme za sprevádzanie a pútavý výklad pracovníkom SMÚ.

  Mgr. Ľ. Palušková, RNDr. H. Vicenová

 • Vtáčie búdky

  Na prezeranie live streamu, kliknite na nižšie uvedený odkaz:

  Projekt NATUR-Edu

   

  Realizátor projektu: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (projekt KEGA č. 070UK-4/2015)

  Obdobie realizácie: 2015 – 2017

   

  Naša škola sa aktívne zapojila do aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu NATUR-Edu. Tento projekt bol zameraný na využitie nových technológií a foriem vo výchove a vzdelávaní a zároveň vytvoril podmienky pre zvýšenie biodiverzity a podporu prežitia chránených a ohrozených druhov bioty v urbánnom prostredí. V súvislosti s úbytkom starých stromov hľadajú mnohé chránené druhy netopierov a vtákov alternatívne úkryty. V mestách najčastejšie vyhľadávajú štrbiny v panelových domoch alebo podkrovných priestoroch budov, kde nachádzajú priaznivé podmienky pre život. Keďže väčšia časť populácie druhov je závislá na takýchto úkrytoch, ich zánik môže vážne ohroziť ich populácie.

  Aktivity projektu NATUR-Edu boli zamerané na poznávanie, pozorovanie a monitoring výskytu vybraných druhov fauny a flóry, ako aj na vytvorenie alternatívnych úkrytov pre netopiere a vtáky, náhradných biotopov pre rastliny a zavedenie nových informačno-komunikačných technológií a postupov do výučby a výchovy mimo vyučovania. Jednotlivé aktivity boli realizované žiakmi rôznych vekových kategórií - od tým najmladších, ktorí sa prostredníctvom tvorivých aktivít mali možnosť bližšie zoznámiť so životom netopierov, cez starších žiakov prvého stupňa, ktorí absolvovali sériu interaktívnych prednášok zameraných na ochranu fauny a flóry v mestskom prostredí až po žiakov 2. a 3. stupňa, ktorí sa podieľali na výrobe vtáčích búdok a kŕmidiel, príprave a výsadbe ohrozeného druhu kukučky vencovej, a zapojili sa aj do mapovania drevín v areáli školy. Do dvoch búdok a jedného kŕmidla boli nainštalované kamery, prostredníctvom ktorých je možné sledovať aktivitu vtákov bez toho, aby ich správanie bolo ovplyvnené prítomnosťou človeka. Výsledky mapovania drevín v areáli školy boli využité pri tvorbe informačného panela, inštalovaného na školskom dvore, kde údaje, na ňom uvedené, sú prostredníctvom QR kódov prepojené s doplnkovými informáciami a úlohami pre žiakov. Na posilnenie potravnej ponuky pre vtákov boli v areáli školy vysadené viaceré domáce druhy drevín (drieň, oskoruša a lieska). Učitelia našej školy mali možnosť v rámci vzdelávacej exkurzie a záverečného workshopu, ktoré boli organizované v priebehu realizácie projektu, navštíviť viaceré centrá environmentálnej výchovy v Českej republike aj u nás a načerpať tak nové podnety a inšpiráciu na aktivity využiteľné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Celkove možno konštatovať, že projekt NATUR-Edu prehĺbil spoluprácu našich učiteľov s pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa bude rozvíjať a pokračovať aj naďalej.

  Žiaci našej školy pri zhotovovaní vtáčích búdok

 • Výsledky skúšobného testu