Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Úradné hodiny počas prázdnin

  Úradné hodiny počas prázdnin sú stredy 

  od 9.00 do 12.00 hod

 • Stránky predmetovej komisie Dejepis
  3. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Stránky predmetovej komisie Dejepis

 • Dvojnásobná majsterka Slovenska v atletike

  Na Školských majstrovstvách Slovenska stredných škôl získala Simona Butkovská zlatú medailu v skoku do výšky. Ako čerstvá maturantka mohla súťažiť aj na Akademických majstrovstvách Slovenska, kde pod hlavičkou Tilgnerky zvíťazila aj v konkurencii vysokoškoláčok.

  Blahoželáme k úspechu!

 • Rozlúčka s maturantmi

  ... alebo  ako sa  papuľky a zlatíčka vydali v ústrety novej etape života...

  Streda 6.6.2018 sa stala posledným dňom našich najstarších študentov oktávy A a 5. A bilingválnej  na pôde Tilgnerky. Po  úžasnej maturite sme sa dnes s nimi oficiálne rozlúčili fantastickým programom našich prváčikov. Nechýbali skvelé moderátorské výkony, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení ani rozlúčkové  prejavy a úprimné slová vďaky. Atmosféra v sále opäť dokázala, že Tilgnerka  má byť na čo hrdá! Našim maturantom prajeme, nech vás zlo obchádza a dobro sprevádza!

 • Ďakujeme za hlasy Tilgneráci!!!

  Tilgneráci sme silní a spolupatriční. V súťaži Skús pokus 2 ste nám vybojovali 1. miesto v kategórii ocenenie verejnosti, hlasovaním za náš súťažný tím. Okrem cien pre členov videa, škola získala 50% zľavu na nákup pracovných zošitov pre žiakov 2. stupňa od spoločnosti Expol pedagogika, výučbový softvér Chémia pre 7. ročník od spoločnosti LittleLane a nástenný plagát. Ešte raz ďakujeme za podporu! RNDr. Iveta Piršelová

 • Výsledky prijímacích pohovorov na osemročné štúdium
 • Milí Tilgneráci!

  Aj tento rok sa naša škola zapojí do verejnej zbierky pre UNICEF v rámci projektu Škola priateľská deťom s názvom Modrý gombík 2018. Zbierka bude prebiehať v utorok a stredu - 15. a 16. mája 2018, počas prvých 4 hodín. Do tried prídu dobrovoľníci a predstavia zbierku. Aj teraz pomoc smeruje na Ukrajinu, deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo. Zapojiť sa môže ktokoľvek kúpou modrého gombíka - odznaku za ľubovoľný príspevok. V živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel.

   

  Pridajte sa! Spolu s Tilgnerkou pomôžeme iným deťom!

   

  Ďakujeme Vám!!!

 • Matematická olympiáda
 • Hlasujte za nás Tilgneráci!

  Milí priatelia Tilgnerky! Naši sekundáni sa zúčastnili súťaže SKÚS POKUS 2 a z vyše 100 videí nás vybrali do skupiny 30 najlepších. Je aj cena za najviac hlasov, práve preto by som Vás, Tilgneráci, chcela poprosiť o podporu v hlasovaní. V dole uvedenom linku prosím vypíšte pár informácií a hlasujte za video číslo 24. Ďakujeme!!! RNDr. Iveta Piršelová

  http://www.expolpedagogika.sk/aktivity/sutaze/chemicka-sutaz-2018/hlasovanie

 • Podmienky a kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii pre školský rok 2018/2019
 • Informácia pre rodičov o aktuálnej situácii ohľadne riešenia technického stavu striech nad telocvičňami.
 • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV NA BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
 • O projekte STEM a našej škole písal aj denník Pravda...
 • Výsledky testovania piatakov

  Výsledky testovania piatakov T5 v školskom roku 2017/2018

 • Projekt "Pohybom ku zdraviu"

  Spojená škola Tilgnerova 14 zrealizovala projekt  „Pohybom ku zdraviu“ (POKUZ) vďaka individuálnej dotácie, ktorú nám poskytol Bratislavský samosprávny kraj vo výške 3000,- EUR. Cieľom projektu bolo zakúpiť náčinie a náradie pre vybudovanie posilňovne v pripravenom priestore pri telocvični Spojenej školy Tilgnerova 14.  Náradie a náčinie bolo zakúpené v súlade s individuálnymi položkami rozpočtu schváleného Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 2999,69 EUR. Zakúpením náradia a náčinia pre posilňovňu boli vytvorené podmienky na realizáciu  špeciálnych cvičení pre žiakov, študentov aj zamestnancov Spojenej školy Tilgnerova 14. Vybudovaním posilňovne boli vytvorené lepšie podmienky na podporu ďalšieho rozvoja športu a aktívneho trávenia voľného času a tým aj podmienky pre zlepšenie celkovej fyzickej kondície, svalovej sily a flexibility žiakov a študentov Spojenej školy.

 • Informácie výchovnej poradkyne pre rodičov žiakov 5. roč. našej školy
 • Tilgnerka ocenená!

  Blahoželám! Vašej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Health and Nature" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

  NSS eTwinning

  Na projekte Health and Nature pracovali v školskom roku 2016/2017 žiaci bývalej 4. A triedy pod vedením p. uč. Benčovej, Kadnárovej a Klemanovej.

 • Erasmus+

  Začiatkom školského roka 2017/2018 nás veľmi potešilo, že naša škola získala v rámci programu Erasmus+ K2 grant na projekt: Enhancing student and teacher success through STEM education - Zvyšovanie úspechu študentov a učiteľov prostredníctvom STEM vzdelávania. Pokračovanie tu.