Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Prenájom telocviční

  V prípade záujmu o prenájom telocvičných priestorov nás prosím kontaktujte na mailovej adrese: tomas.ralbovsky@tilgnerka.edu.sk

 • Cvičenia z matematiky pre 9. ročník

  Cvičenia z matematiky pre 9. ročník budú bývať v stredu od 14.00 hod.

 • Loptové a pohybové hry (basketbal) pre 1. stupeň ZŠ

  Do ponuky krúžkov boli ešte pridané loptové a pohybové hry (basketbal) pre 1. stupeň ZŠ - chlapci + dievčatá, ktorý bude bývať v pondelok od 14.00 hod.

 • Zoznam krúžkov

  Krúžková činnosť začína od 1.10.2018. Zoznam a čas krúžkov.

 • Krúžky - vzdelávacie poukazy

  Vzdelávacie poukazy na školský rok 2018/2019 rozdajú triedni učitelia žiakom 10. 9. 2018.

  Žiak môže poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie poskytovať. Žiaci našej školy boli oboznámení s ponukou záujmových krúžkov, ktoré budú pracovať na našej škole. Ponuka krúžkovej činnosti je zverejnená na našej stránke. Žiak môže poukaz odovzdať iba na jeden krúžok. Bližšie informácie môžete získať na triednych aktívoch (19.9.2018). Je potrebné, aby vzdelávacie poukazy podpísané rodičmi odovzdali žiaci triednym učiteľom do 21. septembra 2018. Po tomto termíne VP strácajú platnosť.

   

  RNDr. Dana Ihnaťová 

       riaditeľka školy


   

 • Pomôcky na výtvarnú výchovu pre 5. – 8. roč. ZŠ

  Žiak si pomôcky uschová v skrinke po obdržaní kľúča.

  • Výkresy: 10x A4, 10x A3, farebné papiere
  • Ceruzky, farbičky, voskovky, guma
  • Vodové farby, tempery, minimálne 2 štetce, pohár na vodu (minimálne 2 dl), handrička, paleta, zástera alebo staré tričko, igelit alebo obrus na lavicu
  • Nožnice, lepidlo (tyčinka)
  • Plastelína alebo modelovacia hmota
 • Deň Župných škôl v Avione

  Deň Župných škôl v Avione sa uskutoční 28.9.2018. Pozývame všetkých deviatakov.

 • Tilgneráci hlasujte za našu Katku.
 • Významný úspech v atletike

  Súťaž talentovanej mládeže v atletike Hľadáme nových olympionikov mala 2. septembra svoje celoslovenské finále. Našu školu reprezentoval v behu na 1000 m Ondrej Medveď z tercie A, ktorý v silnej konkurencii obsadil krásne 4. miesto.

  Blahoželáme k úspechu!

 • Škola priateľská k deťom

  Už po tretíkrát sme obhájili titul Škola priateľská k deťom v rámci rovnomenného celoslovenského projektu UNICEF!