Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Slávnostná akadémia

  Dňa 4.12.2017, v predvečer mikulášskych prekvapení, si Tilgnerka pripomenula 25. výročie vzniku osemročného gymnázia.

  Slávnostná akadémia s názvom...A zrodila sa hviezda, bola venovaná študentom, učiteľom, rodičom a pozvaným hosťom. Slávnostný program bol plný spevu, tanca, fotografií, krásnych spomienok a nostalgie.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom!

 • Dejepisná olympiáda

  V pondelok 11. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo 10. ročníka  Dejepisnej olympiády, v ktorej  si zmerali sily žiaci 2. stupňa v kategóriách F, E, D, C podľa ročníkov. Test pozostával z 3 častí: monotematická časť predpísaná organizátorom, prebraté učivo príslušného ročníka a otázky z regionálnych dejín Karlovej Vsi. Spolu mal test 100 bodov, časovo trval 90 minút. Úspešným riešiteľom bol každý žiak, ktorý získal minimálne 60 bodov.

  Vyhodnotenie sa sa konalo v stredu 13.12.2017 v jedálni. Ocenené boli prvé  a druhé miesta v každej kategórii. Žiaci získali diplomy a vecné ceny, ako aj postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Gratulujeme!

  VYHODNOTENIE:

  kategória F: 1. miesto Lucia Veselá, prima A   2.miesto Kristína Stohl, prima A

  kategória E: 1. miesto Sebastián Nezník, sekunda A     2.miesto David Horváth, sekunda A

  kategória D: 1. miesto Kristián Spevák, tercia A    2.miesto Peter Velický, tercia B

  kategória C: nemá žiadneho úspešného riešiteľa za 9.ročník a kvartu

   

  PhDr. A. Hlavinková

 • Projekt "Pohybom ku zdraviu"
 • Vianočná zbierka UNICEF 2017

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Témy ako charita, dobrovoľníctvo, empatia a pomoc druhým naši žiaci poznajú z hodín dejepisu, občianskej náuky či etickej výchovy.

  Naši dobrovoľníci počas štyroch dní a to od pondelka 11. decembra do 14. decembra navštívia každú triedu s prosbou o pomoc. Žiaci budú mať možnosť len tak symbolicky prispieť alebo si zakúpiť za 1 euro krásnu vianočnú pohľadnicu. Poďme spolu pomáhať deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách ako Ukrajina, Jemen či Južný Sudán, kde trpia potravinovou a humanitárnou krízou.

              Potešte svojich blízkych peknou vianočnou pohľadnicou a pomôžte tak deťom v núdzi! Lebo všetky deti na svete majú právo prežívať šťastné detstvo!

   

  Ďakujeme!!!

 • Burza pre Slobodu zvierat

  V utorok 5.12. 2017 sme odštartovali burzu handmade vecí pre Slobodu zvierat v rámci projektu Škola priateľská k deťom, ktorá sa rozbehla vskutku skvele! Tilgneráci si mohli kúpiť ručne vyrábané svietniky, ozdoby na stromčeky a rôzne dekorácie. Výťažok z predaja venujú autorky burzy Adelka z primy A a Martina, Alica, Kristína a Viktória z 5.B s pomocou tercie A na potrebné lieky a operácie v útulku. Burza pokračuje do piatku 8.12. a následne budú peniaze odovzdané priamo v Slobode zvierat,

  PhDr. A. Hlavinková

 • BESEDA S D. HEVIEROM!

  Do galérie BESEDA S D. HEVIEROM! boli pridané fotografie.

 • Dni otvorených dverí na SŠ
 • DOD - 8-roč. gym + 5-roč. biling. gym

  Dňa 7.2.2018 sa na našej škole bude konať DOD pre 8-roč. gym a 5-roč. biling. gym. v čase od 8.00 - 12.00 hod.

 • BESEDA S D. HEVIEROM!

  V stredu 29.11. k nám zavíta na besedu spisovateľ Daniel Hevier, takže všetci priaznivci jeho skvelých  kníh a projektu Chymeros máte jedinečnú možnosť zakúpiť si jeho knihu osobne - cez veľkú prestávku v jedálni školy!

  Viac na https://chymeros.sk/selfie-pre-chymerosa/

 • Informácie výchovnej poradkyne pre rodičov žiakov 5. roč. našej školy
 • Parazity a parazitózy človeka

  Každý jeden ich pozná. Niektorí s nimi žijeme a niektorí sme čo i len na krátku chvíľu boli ich hostiteľmi. O čom je reč?

  O parazitoch. Presne o nich nám vo štvrtok 2. novembra 2017 prišiel porozprávať Doc. RNDr. František Ondriska, PhD, ktorý je medzinárodne uznávanou kapacitou v oblasti parazitológie a mikrobiológie. Je autorom mnohých vedeckých článkov, ale aj učebníc pre študentov, lekárov, laboratórnych diagnostikov...

  Vyučuje na vysokých školách v Bratislave ale aj v Trnave predmety ako mikrobiológa, parazitológia, vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a parazitológii. Zameriava sa na diagnostiku parazitárnych nákaz a vyšetrovacie metódy v parazitológii.

  V prednáške, ktorá trvala dve vyučovacie hodiny sme sa (my žiaci z tried 3.Ab a Ki.B) dozvedeli  priamo z prvej ruky, od odborníka z praxe zaujímavé a miestami až znepokojivé  informácie o známych či menej známych parazitoch a parazitózach. Vypočuli sme si nielen odborné informácie, ale aj rôzne vtipné historky z prostredia parazitológie, sledovali videjká, či zaujímavé autentické fotografie.

  Pán Docent priniesol aj ozajstné 3D ukážky samotných parazitov, tie však boli určené pre žiakov so silnejšou povahou.

  Na konci tejto úžasnej prednášky pán docent Ondriska od nás zožal úprimný potlesk.

  Napísala Lucia Andrisová, 3Ab

 • Lietať je ľahké

  Takýto zaujímavý názov odštartoval v októbri 2017 prednášku charizmatického fyzika, doc. RNDr. P. Valka, PhD. Hoci väčšinou prednáša pre študentov vysokej školy, jeho zaujímavé prednášky si mali možnosť už niekoľkokrát vypočuť aj žiaci našej školy. Zaujímavým spôsobom rozprával o vesmíre, o fyzike, o matematike... Posledná prednáška bola o lietaní a bola celá v angličtine. V jedálni boli žiaci troch tried, sexta A, B, 3Ab, ba dokonca aj kvinty.

  Vychádzala z ríše živočíchov, ktorým sa ešte pre ľuďmi podarilo prekonať zemskú príťažlivosť a letieť. Na základných princípoch fyzikálnych zákonov vysvetlil, ako je možné lietať tak ťažkými strojmi ako sú napríklad lietadlá, pričom úžasným spôsobom prepájal poznatky z biológie, chémie, fyziky aj matematiky.

  Prednáška sa nám veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 • Hľadáme československý poklad!

  Možno ho máte doma práve vy a ani o tom neviete! Naša škola sa zapojila do súťaže 100 rokov Československa v našej škole s podtitulom Rozprávame rodinné príbehy, ktorú organizuje Slovenské národné múzeum a Národní muzeum v Prahe, pri príležitosti 100.výročia vzniku Československej republiky!

  Zapojiť sa môže každý, kto má doma nejaký predmet spájaný s tou dobou a vie o ňom povedať, odkiaľ je, kto ho používal a podobne! Môže to byť fotografia, kniha, oblečenie, obraz, hrebeň, skriňa – čokoľvek! Cieľom je okrem iného nadviazať medzigeneračné rozhovory a pátranie po rodinných zvykoch, predkoch, predmetoch – história v praxi!

  Ak sa chcete zapojiť, dajte vedieť svojmu vyučujúcemu a dozviete sa viac! Ozvite sa do 30.11. 2017!

 • Tilgnerka ocenená!

  Blahoželám! Vašej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Health and Nature" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

  NSS eTwinning

  Na projekte Health and Nature pracovali v školskom roku 2016/2017 žiaci bývalej 4. A triedy pod vedením p. uč. Benčovej, Kadnárovej a Klemanovej.

 • Na Tilgnerke budeme realizovať medzinárodný výskum lišajníkov

  Dňa 5. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnila jedna z najzaujímavejších prednášok akú sme mali kedy česť počuť. Hlavnou témou boli lišajníky a prezentovala ich Mgr. Anna Bérešová, PhD., ktorá je riaditeľkou Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Prednáška bola zameraná na lišajníky - aby sme sa o nich dozvedeli čo najviac informácií zábavným a náučným spôsobom. Lišajníky sme už všetci videli, na kôre stromov, na pôde, na skalách. Plnia v prírode množstvo užitočných funkcií, a takto nám bezplatne pomáhajú. Nesmieme zabudnúť, že lišajník je biologický systém, v ktorom nájdeme žiť mnoho organizmov. Je to teda celok s úžasnými a jedinečnými vlastnosťami. Lišajníky sú taktiež bioindikátory - naznačujú zmeny klímy a ovzdušia. Okrem toho prežijú aj v extrémnych podmienkach ako je zima či sucho a dokonca prežijú aj vo vesmíre. Toto a ešte omnoho viac sme sa dozvedeli z prednášky, ktorá nás všetkých zaujala.

  A keďže v skúmaní lišajníkov sa naďalej napreduje, časť výskumu sa odohráva aj na našej škole. Bude v spolupráci Ústavom biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave a s Univerzitou v Siene.

  pokrač. článku na - Biologia na Tilgnerke + foto

 • Erasmus+

  Začiatkom školského roka 2017/2018 nás veľmi potešilo, že naša škola získala v rámci programu Erasmus+ K2 grant na projekt: Enhancing student and teacher success through STEM education - Zvyšovanie úspechu študentov a učiteľov prostredníctvom STEM vzdelávania. Pokračovanie tu.

 • Loptové a pohybové hry
 • Školy, ktoré menia svet
 • „Dá sa vo vesmírnej lodi sprchovať?“

  Aj to je jedna z otázok, ktoré sa mohli študenti 1Ab, 2Ab, 3Ab a Sep A+B opýtať na stretnutí s bývalou astronautkou NASA Dorothy Metcalf-Lindenburger  vo štvrtok 28.9 v novej Aule na Ekonomickej Univerzite. Dotty sa v rámci svojej prezentácie podelila so študentami  o svoj príbeh, o svojej ceste ku splneniu detského sna: ako sa stala astronautkou a najmä  čo všetko obnáša pobyt a práca na vesmírnej lodi. Okrem mnohých fascinujúcich informácií zo sveta astronautiky bolo toto stretnutie veľmi podnetné a podľa osobných výpovedí študentov urobila na nich Dotty veľký dojem. Okrem toho celé  podujatie (organizované veľvyslanectvom USA v Bratislave) prebiehalo bez tlmočenia, v anglickom jazyku, čím bolo pre šudentov príležitosťou overiť si a použiť svoje jazykové znalosti z angličtiny. foto

 • Európsky deň jazykov

  EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV si každoročne pripomíname 26. septembra. V tomto týždni sa žiaci  sexty A/B, kvinty A/B a študenti bilingválneho gymnázia zapojili do aktivít organizovaných učiteľkami Ing. Janou Červeňovou a Mgr. Luciou Mojžišovou vo svojich triedach. Požiadali sme niektorých študentov o spätnú väzbu.

  „Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom.“

  Práve na túto tému sa zamerali študenti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave, 26. septembra pri príležitosti 17. ročníka Európskeho dňa jazykov. Úlohou pre žiakov starších tried, bolo pripraviť si zábavné ale zároveň aj edukatívne aktivity pre mladšie ročníky. Každý žiak zo sexty si pripravil jednu vetu s prekladom v ľubovoľnom svetovom jazyku. Po pozbieraní všetkých viet v cudzích jazykoch vznikol zaujímavý kvíz, v ktorom si deti mohli otestovať svoje znalosti vo svetových jazykoch. Pozitívny ohlas prekonal všetky očakávania. Mladší žiaci sa dozvedeli zaujímavosti a naučili sa prepájať a využívať svoje vedomosti z angličtiny, nemčiny alebo aj iných jazykov, ktoré ovládajú, na rozlúštenie významu viet v iných jazykoch, ktoré sa nikdy neučili. Starší žiaci sa nachvíľu vcítili do role učiteľov a vyskúšali si, aké to je zorganizovať akciu pre mladších študentov. Každý si z tohto dňa odniesol pozitívne pocity a nové znalosti a všetci sa už teraz tešia na ďalší ročník.

  Samuel Bílek, Sx B

   Európsky deň jazykov na Tilgnerke

  Európsky deň jazykov prebiehal 26 Septembra 2017 v celej Bratislave. V meste bolo veľké množstvo aktivít spojených s cudzími jazykmi a do tohto významného dňa sa zapojila aj naša škola, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratoslava.

  Skupina Kvinta A a Kvinta B pani učiteľky Červeňovej sa rozhodla naučiť a predniesť báseň v anglickom jazyku „The 21st Century Flux“ pre žiakov z iných tried. Báseň sa týkala toho ako je anglický jazyk pestrý a rozmanitý vo svojej slovnej zásobe, ktorá do neho preniká z iných jazykov a ako dominuje v rôznych oblastiach nášho života. Žiaci ktorí báseň prednášali sa vyjadrili takto: „Určite nás to všetkých bavilo,“ tak triedy, ktoré si báseň v našom podaní vypočuli ako aj nás, ktorí sme báseň prednášali. Sme radi, že sme si mohli vyskúšať prednes pred publikom a naučiť sa tak vyrovnať sa s trémou z vystúpenia v cudzom jazyku. Veľa z nás to nikdy pred tým nezažilo.

  Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých – človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí ktoré sa tým otvoria. Preto táto aktivita bola prínosom pre všetky triedy, ktoré boli jej súčasťou. Vážme si, že máme možnosť učiť sa cudzie jazyky a využívať ich v našich životoch!

  Sylvia Luptáková, Ema Beňová, kvinta A