Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Projekty z hodín TECHNIKY

Naša trieda tercia B prezentovala žiakom 4.C projekty o obnoviteľných zdrojoch. Všetko sme si poctivo pripravili na hodinách TECHNIKY s pani učiteľkou Matajsovou.

Rozdelili sme sa do 5. skupín. Každá skupina prezentovala o jednej z energií:

  1. Veterná energia
  2. Vodná energia
  3. Slnečná energia
  4. Biomasa

Na projekt o veternej energii si pripravili veľký plagát s textom a kopou obrázkov. Vytvorili model točiacej sa veternej vrtule na poli.

Vodnú energiu prezentovali pomocou dvoch funkčných modelov vodných mlynov. Deťom sa ukážka s vodou veľmi páčila.

Na slnečnú energiu si šikovný žiaci zostrojili „domčeky“ s funkčnými solárnymi panelmi. Taktiež si pripravili projekt s širokými informáciami o elektrárňach, paneloch, atď.

Biomasa bola ukázaná formou prezentácie na počítači. Nechýbali ani otázky pre mladších žiakov, ktorí dostali za správnu odpoveď cukríky. 

Deti zaujato sledovali všetky prezentácie a s nadšením sa zapájali do úloh. Na záver si mohli pozrieť a vyskúšať funkčnosť modelov. Spoločne sme prežili jednu krásnu hodinu.

Viac vo fotogalérii.