Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Sakmáryová
Zástupca: Mgr. Simona Miznerová
Učebňa: 4.A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Z.B.
3    H.B.
4    L.B.
5    D.C.
6    M.D.
7    T.D.
8    S.D.
9    P.E.
10    M.H.
11    J.H.
12    H.I.
13    T.L.
14    T.M.
15    Z.M.
16    E.N.
17    D.P.
18    G.S.
19    F.S.
20    A.S.
21    M.Š.
22    A.Š.
23    N.T.
24    M.V.
25    Z.Z.
26    P.Ž.
27    A.L.
28    S.M.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018