Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Sakmáryová
Učebňa: 3. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    Z.B.
3    H.B.
4    L.B.
5    D.C.
6    M.D.
7    T.D.
8    S.D.
9    P.E.
10    M.H.
11    J.H.
12    H.I.
13    T.L.
14    T.M.
15    Z.M.
16    E.N.
17    D.P.
18    G.S.
19    F.S.
20    A.S.
21    M.Š.
22    A.Š.
23    N.T.
24    M.V.
25    Z.Z.
26    P.Ž.
27    A.L.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1046 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2017