Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Informácie výchovnej poradkyne pre Gymnázium p. Rácovej pre rodičov žiakov 5. roč. našej školy

 

Postup pri podávaní prihlášky na osemročné gymnázium

 

 

  1. Žiak, ktorý má záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu v šk. r. 2017 /2018 dostane na začiatku novembra (7. - 8.11.2016) dotazník: Údaje k prihláške, ktorý odovzdá VP Rácovej najneskôr do 21.11. 2016 (z dôvodu spracovania údajov do programu Proforient)

 

  1. Na základe vyplneného dotazníka: Údaje k prihláške VP Rácová pripraví /vyplní prihlášky, ktoré žiaci dostanú v škole  v marci 2017 (presný dátum oznámi deťom a bude uverejnený na stránke školy).

V prípade neprítomnosti žiaka je nutné si vyzdvihnúť prihlášku osobne u VP Rácovej.

(Žiaci, ktorí majú záujem o školy, ktoré vyžadujú talentovú skúšku dostanú prihlášku už vo februári).

 

Po prinesení domov je potrebné prihlášky:

- skontrolovať -nesprávny údaj je možné vybieliť a napísať správne alebo sa osobne zastaviť u p. Rácovej - stretnutie si treba dohodnúť : andrea.racova@tilgnerka.edu.sk

- doplniť do prihlášky: telefónny kontakt a e-mail na rodiča

- doplniť: podpis žiaka, podpis rodiča a všetci žiaci aj lekárske potvrdenie (pečiatka, podpis a dátum)

- ak škola berie do úvahy olympiády a súťaže (bude zverejnené na stránkach škôl najneskôr do 31.3.2017), je potrebné pripnúť diplom alebo iné potvrdenie o umiestnení v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole k prihláške. (p. Rácová vyplní potom bod 13 v prihláške)

-  v prípade telesného postihnutia tiež nahlásiť informáciu p. Rácovej, ktorá prepíše kódy v prihláške bod 9 a 10

 Poruchy učenia školy neberú do úvahy, nakoľko osemročné gymnázium je výberová škola.

  1. Potvrdenú, doplnenú a skontrolovanú prihlášku priniesť výchovnej poradkyni najneskôr do pondelka - 3. apríla 2017
  2. Následne budú prihlášky potvrdené školou a odoslané na 8-ročné gymnázia.

 

Dôležité upozornenia:

  • žiak si môže podať najviac 2 prihlášky na osemročné gymnáziá
  • zmenu školy alebo termínu, ktorý ste zadali v novembri je potrebné prekonzultovať s VP Rácovou osobne / mailom, nakoľko údaje sú zadávané do programu Proforient.

 

Termíny prijímacích skúšok na osemročné gymnáziá pre školský rok 2017/2018:

Talentové skúšky: 25. marca – 15. apríla 2017

1. kolo prijímacích skúšok: 9. mája 2017  a 11. mája 2017