Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky

Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku usporiadala dňa 17. 10. 2013 Bratislavský krajský festival vedy a techniky. Je to súťaž a zároveň prehliadka vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Marek Piršel zo sekundy A tu prezentoval svoju prácu Výskum vodných bezstavovcov na dvoch lokalitách Vydrice a získal za svoju prácu osvedčenie a špeciálne ocenenie, ktoré ho posúva na Celoslovenský festival vedy a techniky. K úspechu mu blahoželáme a držíme palce!     foto