• Vážení rodičia,

      

            v mene Združenia rodičov a priateľov školy pri ZŠ Tilgnerova by som Vás chcela oboznámiť s možnosťami, ktoré by sa aj vďaka Vám mohli stať skutočnosťou.

            Naším hlavným cieľom je, aby ste sa aj Vy stali súčasťou života a chodu školy počas celých rokov, ktoré Vaše dieťa strávi na našej škole. Boli by sme radi, keby sme dokázali nadviazať spoluprácu a vzájomnú podporu vo všetkom, čo môže škola poskytnúť Vašim deťom. Zároveň nám záleží na tom, aby ste mali prehľad o všetkých investíciách a využití financií, ktoré, koniec - koncov, sú financie získané od Vás, rodičov.

     S tým súvisí náš ďalší zámer: zapojiť rodičov do projektov poskytnutím svojich nápadov či využitia možnosti spolupráce so študentmi prostredníctvom Žiackej rady. Využite možnosť komunikácie so ZRPŠ prostredníctvom Vašich zástupcov, ktorých ste si v každej triede zvolili.

            V budúcnosti Vás chceme informovať o všetkých akciách, športových a kultúrnych podujatiach, projektoch, spolupráci a plánoch ZRPŠ, aby ste boli priamo v centre diania a mali prehľad o tom, čo všetko sa môže stať súčasťou života Vášho dieťaťa a aj Vášho.

     Okrem priamych informácií nájdete všetko dôležité a aktuálne aj na stránkach školy.

            Svojím príspevkom ZRPŠ môžete pomôcť aj naďalej udržať akcie, ktoré dávajú našej škole výnimočný status školy, ktorá sa o svojich študentov stará, a zároveň sú to akcie a projekty, ktoré sú uskutočniteľné len vďaka ZRPŠ, teda vďaka Vám, rodičom.

      

            Staňte sa našou súčasťou!

      

            S pozdravom

      

           Ing. Jana Marková

            predsedníčka ZRPŠ