• Informácie školského psychológa

  • Školský psychológ - Mgr. Zuzana Ďurišková

   E-mail : zuzana.duriskova@tilgnerka.edu.sk

   konzultačné hodiny:      pondelok - piatok   08:00 - 14:00

   zameranie práce so žiakmi:

   - rozvoj záľub a voľnočasových aktivít

   - podpora vyučovacieho procesu

   - vzťahy v rámci triedy a školy