•                          Ponuka krúžkovej činnosti pre školský rok 2020/2021

     

      Názov krúžku vedúci krúžku deň, čas
      Tanečný krúžok pre 2.-3. ročník ZŠ Mgr. Turčáková Viera  utorok 15.00
      Futbal 1. stupeň 1.-2. ZŠ chlapci+ dievčatá Mihálik Lukáš pondelok 15.45
      Futbal 1. stupeň 3.-4. ZŠ chlapci+ dievčatá Mihálik Lukáš utorok 15.45
      Vybíjaná pre 3.-4. ročník ZŠ Mihálik Lukáš streda 15.45
      Kreslíme na počítači pre 2. ročník ZŠ Mgr. Bodláková Silvia utorok 14.00
      Kreslenie a animovanie pre 4. ročník ZŠ Mgr. Bodláková Silvia piatok 14.00
      Redaktorský krúžok " Tilgnerka" 3.-4. roč. ZŠ PhDr. Hlavinková Adriána štvrtok 14.OO
      Svet hier 2.-4.  ročník ZŠ PaedDr. Lapšanská Dana streda 13.15 
      Slovenčina pre cudzincov 1. stupeň ZŠ  Mgr. Reviliaková Ivana streda 14.00
      Háčkovanie od 3. ročníka ZŠ  PaedDr. Kubisová Silvia pondelok 14.00
      Drotárstvo od 3. ročníka ZŠ PaedDr. Kubisová Silvia utorok 14.00
      Výtvarná dielnička pre 3. ročník ZŠ PaedDr. Zavřelová Viera pondelok 14.00
      Krúžok anglického jazyka pre 3.-4. ročník ZŠ Mgr. Turčáková Viera  pondelok 14.00
      Matematika pre piatakov Mgr. Bodláková Silvia pondelok 14.00
      Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník Mgr. Rybnikárová Alexandra štvrtok 14.00
      Matematika pre deviatakov 9.A Mgr. Tincová Zuzana    
      Matematika pre deviatakov 9.B Mgr. Bodláková Silvia štvrtok 14.00
      Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník Mgr. Potočová Erika štvrtok 14.00
      Slovenčina pre cudzincov 2. - 3. stupeň Mgr. Reviliaková Ivana streda 14.00
      Redaktorský krúžok " Tilgnerka " 2.-3. stupeň ZŠ a G PhDr. Hlavinková Adriána štvrtok 14.00
      Informatický krúžok pre 2.-3. stupeň  Ing. Hanka Kunštárová streda 14.30
      Programátorský krúžok  od sekundy / 7.ročník ZŠ / vyššie Ing. Vladimír Kunštár štvrtok 13:50
      Poznávanie prírody v anglickom jazyku - 2.stupeň  PhDr.  Vitek Ondrej  
      Dištančný kurz strojopisu pre 2.stupeň  Ing. Hechtová Darina  
      Kurz programovania dištančne pre 2.stupeň Ing. Hechtová Darina  
      Eko krúžok pre 2.-3. stupeň Mgr. Matajsová Ingrid  
      DofE   3.stupeň RNDr.Kresáňová Katarína Phd.  
      Turististický krúžok pre  2.-3. stupeň RNDr.Kresáňová Katarína Phd.  
      Fotografovanie s mobilom pre 2.-3. stupeň RNDr.Kresáňová Katarína Phd.  
      DofE od tercie vyššie Mgr.Gnidová Anetta  
      Krúžok chémie pre 3.stupeň RNDr. Piršelová Iveta štvrtok  14.00
      Dištančný kurz strojopisu pre 3.stupeň  Ing. Hechtová Darina  
      Bridž pre 2.-3. stupeň ZŠ Ing. Tatranský Ivan štvrtok 14.00
      Spoznávame silu prírody- príprava na olympiádu Mgr. Faďoš Ivana pondelok 14.00

     

     

                             Ponuka platených krúžkov pre školský rok 2020/2021

                                                                          (pre viac info - treba rozkliknúť)

                      

                      Basketbal - dievčatá 4. ročník (pondelok 14:00 - 15:00)

                      Šach pre 1.-2. ročník ZŠ     certoslav@email.cz     piatok 14:00 - 17:00

                      Veda nás baví pre 1. stupeň ZŠ     streda 14:00