•  

  Ponuka krúžkovej činnosti pre školský rok 2019/2020
       
  Meno vyučujúceho Názov krúžku ročník deň, čas
       
  Piršel Marek Nemčina pre začiatočníkov 1.-2. ročník ZŠ

  pondelok 14:00

  Mihálik Lukáš Futbal - chlapci + dievčatá 1.-2. ročník ZŠ pondelok 15:00
  PaedDr. Kubisová Silvia Drotárstvo od 2. ročníka ZŠ utorok 14:00
  Mgr. Bodláková Silvia Kreslíme na počítači 3. ročník ZŠ utorok 14:00
  PaedDr. Kubisová Silvia Háčkovanie od 3. ročníka ZŠ štvrtok 14:00
  Mgr. Bodláková Silvia Šachova dielnička od 3. ročníka ZŠ piatok 15:30
  Mihálik Lukáš Futbal - chlapci + dievčatá 3.-4. ročník ZŠ piatok 14:30
  PaedDr. Zavřelová Viera Zvieratká z papiera 3.-4. ročník ZŠ utorok 14:00
  Ing. Sedláčková Jana / Mgr. Švecová Dana Stolný tenis 3.-4. ročník ZŠ pondelok 14:00
  PhDr. Hlavinková Adriana Redaktorský krúžok "Tilgnerka" 3.-4. ročník ZŠ štvrtok 14:00
  Mgr. Mikulová Monika Nemčina pre najmenších 3.-5. ročník ZŠ pondelok 14:00
  PaedDr. Lapšanská Dana Svet hier 3.-5. ročník ZŠ utorok 14:00
  Mgr. Bodláková Silvia Kreslenie a animovanie

  4. ročník ZŠ

  piatok 14:00
  PaedDr. Zavřelová Viera Maľovanie voskom 4.- 6. ročník ZŠ pondelok 14:00
  Mgr. Bodláková Silvia Matematika 5. ročník ZŠ pondelok 14:00
  Mgr. Rybnikárová Alexandra Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 5. ročník ZŠ utorok 14:00
  Mgr. Ralbovský Tomáš Florbal - chlapci + dievčatá 5.-7. ročník ZŠ, prima + sekunda pondelok 14:00
  Mgr. Bodláková Silvia Matematika 9. ročník ZŠ štvrtok 14:00
  Mgr. Potočová Erika Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9. ročník ZŠ pondelok 14:00
  Mgr. Faďoš Ivana Príprava na chemickú olympiádu 8.-9. ročník ZŠ, tercia, kvarta, kvinta ut / str 14:00
  Mgr. Ralbovský Tomáš Rýchla vybíjaná - chlapci + dievčatá 2. stupeň ZŠ a OGY štvrtok 14:00
  RNDr. Kresáňová Katarína Phd. Geocaching a šifrovanie 2. stupeň sobota
  Mgr. Jonczy Sylvie Klub stolových hier 2. stupeň ZŠ a vyššie  
  p. Tatranský Bridžový krúžok  www.NBCSR.sk od 11. rokov štvrtok 14:00
  Ing. Kunštár Vladimír Programátorský krúžok od sekundy (7. ročník ZŠ) vyššie štvrtok 14:00
  Madunický Jakub Florbal - chlapci + dievčatá 8.-9. ročník ZŠ, od tercie vyššie pondelok 16:00
  Mgr. Gnidová Anetta DofE od tercie vyššie  
  RNDr. Kresáňová Katarína Phd. Fotografický krúžok 2.-3. stupeň ZŠ a G sobota
  PhDr. Hlavinková Adriána Redaktorský krúžok "Tilgnerka" 2.-3. stupeň ZŠ a G štvrtok 14:00
  PhDr. Vitek Ondrej Konverzácia v ANJ - analýza filmu 2.-3. stupeň ZŠ a G štvrtok 14:00
  Mgr. Ralbovský Tomáš Posilňovanie - chlapci + dievčatá 3. stupeň pondelok 15:00
  Mgr. Matajsová Ingrid Eko krúžok 3. stupeň streda 14:00
  RNDr. Kresáňová Katarína Phd. DofE 3. stupeň  
  Bc. Faďoš Ivana Chemické experimenty všetci, ktorí majú predmet chémia pondelok 14:00
  RNDr. Piršelová Iveta Príprava na prijímacie pohovory na VŠ z chémie kvarta - oktáva štvrtok 14:00
  Mgr. Reviliaková Ivana Slovenčina pre cudzincov od 2. roč. vyššie streda 14:00

   

   

  Ponuka platených krúžkov pre školský rok 2019/2020

  (pre viac info - treba rozkliknúť)

   

  Aikido

  Akrobatický rock and roll

  Basketbal (možnosť uplatniť aj poukaz)

  Basketbal - dievčatá 4.-5. ročník (štvrtok 14:00 - 15:00)

  Benitim - Sportmaniak

  Florbal (utorok 16:00 - 17:30 a piatok 16:30 - 18:00)

  Šach

  Veda nás baví (streda 14:00 - 15:00)

  SZUŠ