•  

   I. stupeň Deň Čas od - do Miesto
   1 Mgr. Bačeková Katarína streda 7.05 - 7.50 kab. 2. roč.
   2 Mgr. Bátovská Erika utorok 12.40 - 13.25 kab. 3.-4. roč.
   3 Mgr. Benčová Soňa štvrtok 12.40 - 13.25 kab. 3.-4. roč.
   4 Mgr. Durajová Renáta streda 7.05 - 7.50 kab. 2. roč.
   5 Mgr. Ďurinová Ingrid streda 7.05 - 7.50 kab. 3.-4. roč.
   6 Mgr. Hekelová Alexandra  piatok 12.00 - 13.00 Fadruszova 
   7 PaedDr. Kubisová Silvia pondelok 13.15 - 14.00 kab. 3.-4. roč.
   8 PaedDr. Lapšanská Dana streda 15.15 - 16.00 školská knižnica
   9 Mgr. Masicová Alena streda 11.45 - 12.45 Fadruszova
   10 Mgr. Olešová Eva pondelok 11.50 - 12.35 Fadruszova
   11 Mgr. Pindrochová Miroslava streda 11.50 - 12.35 kab. 2. roč.
   12 Mgr. Smatanová Alena pondelok 15.00 - 15.45 kab. 3.-4. roč.
   13 Mgr. Šottníková Vladimíra štvrtok 7.00 - 7.50 Fadruszova
   14 Mgr. Švecová Dana utorok 11.50 - 12.35 Fadruszova
   15 Mgr. Turčáková Viera utorok 14.45 - 15.30 kabinet Ch
   16 PaedDr. Zavřelová Viera pondelok 13.00 - 14.00 kab. 2. roč.
            
   II. stupeň a GYM Deň Čas od - do Miesto
   1 Mgr. Babejová Juliana štvrtok 13.30 - 14.15 kabinet Sj
   2 Mgr. Beničiaková Katarína utorok 12.45 - 13.30 kabinet F
   3 Mgr. Bizoňová Lucie štvrtok 13.30 - 14.00 kabinet Z
   4 Mgr. Bodláková Silvia piatok 15.00 - 16.00 Informatika 3
   5 Mgr. Bödök Štefan streda 7.05 - 7.50 kabinet Vv
   6 Mgr. Budaiová Dana streda 13.30 - 14.15 kabinet Nj
   7 Ing. Búryová Monika streda 13.30 - 14.15 kabinet M
   8 PaedDr. Butkovská Anna štvrtok 13.45 - 14.30 kabinet Ch
   9 Mgr. Cori Jana utorok 14.00 - 14.45 kabinet Nj
   10 Ing. Červeňová Jana streda 13.30 - 14.15 kabinet Aj West
   11 Mgr. Čunderlíková Ingrid utorok 13.00 - 13.45 kabinet M
   12 Mgr. Ďuriš Miroslav štvrtok 12.45 - 13.30 kabinet Z
   13 Mgr. Fađoš Ivana utorok 13.40 - 14.25 kabinet Ch
   14 Mgr. Frťalová Dominika utorok 12.45 - 13.30 kabinet D
   15 Mgr. Gnidová Anetta Mária utorok 13.30 - 14.15 kabinet D
   16 Ing. Gogorová Darina pondelok 14.00 - 14.45 kabinet Aj West
   17 Mgr. Gulášová Lívia štvrtok 13.45 - 14.30 kabinet Aj East
   18 Ing. Hechtová Darina streda 12.35 - 13.20 bif. 2
   19 Mgr. Heráková Michaela ut, st 7.30 - 7.55 kabinet HUV
   20 PhDr. Hlavinková Adriana pondelok 14.00 - 14.45 kabinet D
   21 Ing. Hudecová Michala streda 13.30 - 14.15 kabinet Bio
   22 Mgr. Hupková Beáta      
   23 PaedDr. Janušková Alena pondelok 14.00 - 14.45 kabinet Aj West
   24 Mgr. Jonczy Sylvie pondelok 12.35 - 13.20 kabinet Aj East
   25 Mgr. Jurášková Patrícia utorok 13.30 - 14.15 kabinet Bio
   26 RNDr. Katinová Katarína štvrtok 7.05 - 7.50 kabinet Bio
   27 Mgr. Klemanová Katarína streda 13.30 - 14.30 kabinet Aj West
   28 Mgr. Krasková Monika streda 13.45 - 14.30 kabinet Nj
   29 RNDr. Kresáňová Katarína, PhD. pondelok 13.30 - 14.00 kabinet Bio
   30 Ing. Kunštár Vladimír štvrtok 7.05 - 7.50 Informatika 1
   31 Ing. Kunštárová Hana streda 7.05 - 7.50 Informatika 1
   32 Ing. Lônčík Milan, PhD. streda 8.50 - 9.35 kabinet vých. poradcov
   33 Mgr. Mačák Stanislav pondelok 13.30 - 14.30 kabinet Tv
   34 Mgr. Mančušková Ivana streda 12.40 - 13.25 kabinet Nj
   35 Mgr. Matajsová Ingrid utorok 7.10 - 7.50 kabinet F
   36 Mgr. Mestická Danka pondelok 12.45 - 13.30 kabinet Aj East
   37 Ing. Minová Renáta streda 12.35 - 13.20 kabinet Aj East
   38 Bc. Nash John  štvrtok 13.40 - 14.25 kabinet Aj West
   39 Mgr. Nemcová Renáta streda 12.45 - 13.30 kabinet D
   40 Mgr. Palušková Ľudmila pondelok 7.00 - 7.40 kabinet Sj
   41 RNDr. Piršelová Iveta piatok 14.00 - 14.45 kabinet Ch
   42 Mgr. Popovičová Miroslava streda 13.30 - 14.15 kabinet Nj
   43 PhDr. Potočová Erika utorok 14.00 - 14.45 kabinet Sj
   44 RNDr. Rácová Andrea pondelok 13.00 - 13.45 kabinet vých. poradcov
   45 Mgr. Reviliaková Ivana pondelok 14.00 - 15.00 kabinet Sj
   46 Mgr. Rybnikárová Alexandra pondelok 13.40 - 14.25 kabinet Sj
   47 ThDr. Sedmáková Renáta, PhD. utorok  13.35 - 14.20   
   48 PhDr. Slobodníková Ľubica štvrtok  12.45 - 13.30  kabinet Aj East  
   49 Mgr. Stasselová Lucia štvrtok 12.45 - 13.30 kabinet Vv
   50 Mgr. Szabó Miroslav streda 12.50 - 13.35 kabinet Vv
   51 Mgr. Szajková Emília št, pi 7.30 - 7.50 kabinet F
   52 PhDr. Šikrová Marta streda 13.30 - 14.00 kabinet D
   53 RNDr. Thurzová Mária štvrtok 12.45 - 13.30 kabinet Aj East
   54 Mgr. Tincová Zuzana po, ut 7.30 - 7.50 kabinet M
   55 PhDr. Turčanová Alena  utorok  13.30 - 14.30 kabinet vých. poradcov 
   56 Mgr. Ťureková Miroslava pondelok 14.00 - 14.45 kabinet Nj
   57 Mgr. Valachovičová Tatiana piatok 7.00 - 7.45 kabinet Geo
   58 Mgr. Vaneková Slávka pondelok 7.10 - 7.55 kabinet Tv
   59 PhDr. Vitek Ondrej pondelok 14.00 - 14.30 kabinet Ch
   60 Mgr. Výbošťoková Martina