Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Navrhované riešenia I

 

       Stavbou domov, budov, ciest a parkovísk uberáme po kúsku z prírody a vytvárame novú asfaltovú či betónovú plochu.

       Pomocou vegetácie kompenzujeme čiastočne tieto straty, ktoré príroda utrpela a vytvárame nový životný priestor pre vtáky, hmyz a niektoré druhy rastlín.

      Súčasne sa postaráme, aby dažďová voda neopúšťala plochu hneď a pri prudkých zrážkach nespôsobovala miestne záplavy. Odľahčíme tým kanalizáciu i čističku vôd.

       Voda sa do určitej kapacity zadrží na streche, v zatrávňovacích tvárniciach pričom odparí a ochladí okolitý vzduch, čím sa v mestách minimalizuje “hot island” efekt a vylepší sa miestna klíma.

 

....AKO NA TO?

VEGETAČNÁ  STRECHA

 

Vegetačné (ozelenené) strechy delíme

 1. podľa druhu vegetácie (zelene) :

Extenzívna – hrúbka vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 60 do 150 mm s pomerne nízkymi nárokmi na prevádzku a údržbu. Na výsadbu sa používajú nenáročné, samo vegetačné rastliny, schopné rozrastať sa v ploche strechy. Tvoria ich trávy, nízka zeleň rôznych druhov, machy, rozchodníky. Tiaž extenzívneho vegetačného súvrstvia  vo vodou nasiaknutom stave sa pohybuje do 200kg.m-2

Intenzívna – hrúbka vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 250 mm ak vegetáciu tvoria menej náročné trávnaté porasty, kríky a stromy nižšieho vzrastu,  až do 1000 mm v závislosti na výsadbe náročnejších porastov a stromov. Prevádzka a údržba striech tohto typu vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Tiaž intenzívneho vegetačného súvrstvia  vo vodou nasiaknutom stave v závislosti od jeho hrúbky sa pohybuje až do 1500kg.m-2

 

2. podľa návrhu hydroizolačného systému :

Jednovrstvový – s klasickým poradím vrstiev, s obráteným poradím vrstiev,

Dvojvrstvový – s klasickým poradím vrstiev, s obráteným poradím vrstiev,

 

Materiálom odolným voči prerastaniu koreňov rastlín musí byť uzavretý hydroizolačný systém!!!

Strešné konštrukcie

Extenzívna zelená strecha s oddelenou odvodňovacou vrstvou

 

Extenzívna zelená strecha s kombinovanou odvodňovacou a vegetačnou vrstvou

 

Preto vegetačná (ozelenená) strecha :

 - zadržuje zrážkovú vodu,

  • - vegetácia premieňa oxid uhličitý na kyslík,
  • - zo vzduchu viaže častice prachu, odparovaním zrážkovej vody zlepšuje klímu, tlmí hluk,
  • - vytvára nový biotop,
  • - v lete chráni pred teplom, v zime pred chladom, znižuje náklady na prevádzku klimatizačných a vykurovacích jednotiek,
  • - chráni strešnú konštrukciu pred klimatickými zmenami, predlžuje životnosť hydroizolačného systému,
  • - znižuje poplatky za odvádzanie zrážkových vôd,
  • - vegetačné strechy sú zaradené do kategórie nehorľavé,
  • - zvyšuje estetickú a finančnú hodnotu nehnuteľnosti.