Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Ciele projektu a cieľové skupiny

 

 

Ciele a aktivity projektu:

1. Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre základné školy.

2. Informovanie a propagácia projektu

3. organizovanie workshopov, prednášok a prezentácií cieľom zvýšiť povedomie o projekte v širšej verejnosti

4. realizácia technických optarení:

vybudovanie vegetačnej strechy

výsadba nových stromov v areáli školy

vybudovanie dažďového jazierka

úprava terénu areálu školy a položenie zatrávňovacích tvárnic

 

 
Cieľovými skupinami sú deti a študenti Spojenej školy Tilgnerova 14, v počte asi 1000 žakov  a asi 120 zamestnancov vo verejnej službe. Pre tieto cieľové skupiny má projekt priamy dopad, pretože pomoc je im priamo adresovaná skvalitnením školského pozemku a strechy pri triede. Nepriamy dopad je pre rovnaký počet rodičov, ktorí využívajú parkovacie plochy, a tým aj vybudovaný tvárnicový trávnik.

1. deti - získajú teoretické vedomosti, ktoré si môžu overiť a zrealizovať v praxi

2. študenti - si v rámci prierezových tém školského vzdelávacieho programu  rozšíria ekologické povedomie

3. zamestnanci v štátnej/verejnej službe - na základe odpozorovaného môžu šíriť myšlienky vo svojom okolí

4. rodičia a široká verejnosť- zvýšenie ekologického povedomia.