Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Škola priateľská k deťom

Naša škola sa v šk.roku 2015/2016 zapojila pod iniciatívou Predmetovej komisie dejepis - občianska náuka do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom. Naši žiaci sa podieľajú na chode školy v Žiackej rade, tvoria svoj časopis Tilgnerka a ovládajú aj svoje povinnosti, aj svoje práva, napríklad čo robiť, ak  by mal niekto problém s  rodičmi, šikanou, spolužiakmi či zlými známkami... O tom všetkom sa decká porozprávali so svojím ambasádorom Alanom z UNICEFu na projektovom vyučovaní v stredu 2. marca 2016.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Nezabúdame ani na propagáciu Linky detskej istoty.

Viac priamo na http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom.

PhDr. A. Hlavinková