Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Uchádzači, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu a sú prijatí do 1. ročníka bilingválneho gymnázia.

 

P. č. Kód Test SjL Test M Test JP Prospech Sútaže Spolu
               
1 9 56 53 14 20 5 148
2 21 53 53 22 15   143
3 7 47 54 14 20   135
4 6 47 54 14 15   130
5 22 45 56 16 10   127
6 19 36 52 20 10   118
7 23 38 58 18 0   114
8 11 40 50 14 10   114

 

Uchádzači, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu a sú neprijatí pre nedostatok miesta.

 

P. č. Kód Test SjL Test M Test JP Prospech Sútaže Spolu
               
9 20 40 52 12 10   114
10 18 33 50 20 10   113
11 17 36 49 16 10   111
12 16 35 46 18 10   109
13 14 43 31 8 20   102
14 10 42 31 12 10   95
15 8 35 30 6 10   81

 

Uchádzači, ktorí nevyhoveli prijímaciemu konaniu a sú neprijatí.

 

P. č. Kód Test SjL Test M Test JP Prospech Sútaže Spolu
               
16 4 26 45 20 10   101
17 5 21 53 14 5   93
18 2 26 47 14 5   92
19 3 27 48 12 5   92
20 12 44 25 8 10   87
21 13 32 26 12 10   80
22 1 25 32 20 0   77
23 15 26 25 18 0   69

 

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacích pohovorov si môžu zákonní zástupcovia prevziať od 19. 6. 2014 na sekretariáte školy v čase od 8.00-16.00 hod. Zároveň prebieha zápis prijatých uchádzačov.

Pri zápise treba predložiť:

  • rozhodnutie o prijatí na štúdium
  • prekaz totožnosti zákonného zástupcu
  • zápisný lístok