Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Informácie výchovnej poradkyne pre Gymnázium p. Rácovej pre rodičov žiakov 5. roč. našej školy

 

Postup pri podávaní prihlášky na osemročné gymnázium

 

 

Žiak, ktorý má záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu v šk. r. 2018 /2019 dostane v januári dotazník: Údaje k prihláške, ktorý odovzdá VP Rácovej najneskôr do 1. februára 2018. Ak sa neskôr rozhodne pri výbere školy urobiť zmenu musí to nahlásiť p. Rácovej do 11. marca 2018 (pri talentovej skúške do 11. februára).

 

Talentové skúšky pre žiakov 5. ročníka:

 

  • Riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok do 1. februára  2018
  • Žiak piateho ročníka si môže podať 2 prihlášky na školu, ktorá vyžaduje talentovú skúšku
  • Na základe dotazníka výchovná poradkyňa pripraví žiakom prihlášky, ktoré dostanú 13. februára a následne doplnené, skontrolované, potvrdené lekárom  a podpísané ich  žiaci donesú  späť do školy do 20. februára 2018 (utorok)
  • ZŠ odošle prihlášky na stredné školy do 28. februára 2018

 

Talentové skúšky sa konajú v termíne: 25. marca - 15. apríla 2018

 

Osemročné gymnáziá bez talentovej skúšky:

 

  • Riaditelia stredných škôl zverejnia kritériá na netalentové odbory na svoje webové stránky do konca marca 2018
  • Vyplnené prihlášky na osemročné gymnáziá dostanú žiaci 15. - 16. 3. 2018 (žiak si môže podať 2 prihlášky)
  • Doplnené, skontrolované, potvrdené lekárom a podpísané prihlášky žiaci donesú späť do školy do 5. apríla 2018 (štvrtok). Výchovná poradkyňa zasiela spracovanie  informácií do Školského výpočtového strediska – stav prihlášok na SŠ do 11. apríla 2018
  • ZŠ odošle prihlášky do 20. apríla 2018 na stredné školy

 

Prijímacie pohovory:  1. kolo:   14. mája 2018 (pondelok)

                                                                    17. mája 2018 (štvrtok)

                                                        2. kolo:     19. júna 2018

 

Zápisný lístok

Zápis prijatého uchádzača na SŠ je povinný vykonať jeho zákonný zástupca, ktorý si na ZŠ (proti podpisu) vyberie zápisný lístok. Zápisný lístok je len jeden originál, zákonný zástupca môže opätovne zápis zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ - 2x.