Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Prijímacie konanie Priemer známok LEAF Academy Bioenergetika Duálna akadémia Duálne vzdelávanie - kaderník SSUŠAT

Priemer známok do 2,0 pre budúcich gymnazistov a 2,75 pre uchádzačov o štúdium na stredných odborných školách s maturitou.

Predpokladom na prijatie bude stanovená hranica priemeru známok z povinných vyučovacích predmetov na koncoročnom vysvedčení predposledného ročníka ZŠ a študijné výsledky z polročného a koncoročného vysvedčenia posledného ročníka. Do priemeru sa nebudú započítavať známky z predmetov s výchovným zameraním. Uvedené predpoklady sa nevzťahujú na prijatie žiakov na osemročné gymnáziá a konzervatóriá.

 

Do sústavy odborov vzdelávania boli zaradené nové študijné odbory:

 

ochrana osôb a majetku pred požiarom

scénické výtvarníctvo - odbory:     kostýmová tvorba

                                                            maľba a dekoračná tvorba

                                                            štukatérska tvorba

                                                            maskérska tvorba

                                                            tvarovanie dreva

 

obrazová a zvuková tvorba:         kamera

                                                          zvuk strih

                                                         umelecká produkcia

 

produktová tvorba

klientsky manažér pošty

lesníctvo a lesnícky manažment