Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Objavujeme prírodné vedy po novom…

      

     

 

Objavujeme prírodné vedy po novom…

                 S novým školským rokom 2014/2015  pokračujeme na našej škole Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova 14 v modernizácii vyučovania  prírodných vied v rámci projektu   Premena tradičnej školy na modernú. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a realizovaný od  februára 2014 s pokračovaním do júla 2015.

       Po vypracovaní potrebnej pedagogickej dokumentácie a učebných materiálov vyučujúci chémie, fyziky a biológie odučili prvé hodiny v triede sexta A a sexta B. Ako vyplýva z ankety, ktorá sa realizovala v daných triedach  po odučení viacerých hodín novými metódami, študenti jednoznačne uvítali  nové prepojenie praktického vyučovania s teóriou. Medzi najviac obľúbené metódy vyučovania patrili ppt. prezentácie, videá, pracovné listy,  práca s interaktívnou tabuľou, experiment, skupinové či individuálne projekty, exkurzie, rozhovory a diskusie.

       Nová interaktívna forma vyučovania študentov veľmi zaujala a pomohla im lepšie a rýchlejšie pochopiť preberané učivo. Študenti najviac ocenili úzke prepojenie teórie a praxe, zaujímavejšie hodiny a možnosť priamo sa zapojiť do získavania vedomostí.  Takáto zmena vyučovania vo forme a obsahu vyučovacích hodín sa na škole stáva každodennou realitou presne v duchu súčasných požiadaviek na moderné vyučovanie. 

       V našom projekte pokračujeme aj tento rok s cieľom otestovať pripravené učebné materiály a formy vyučovania, pričom výsledky priebežne analyzujeme a upravujeme na potenciálne využitie aj v ďalších rokoch.

                                                                                                                                   PhDr. Adriana Hlavinková

Ilustračné foto: výstava modelov DNA, p.uč. RNDr. K.Kresáňová, PhD.