Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Písalo sa o nás...

Kde ste sa o nás mohli dočítať?

    V rámci publicity projektu Objavujeme svet okolo nás vyšli viaceré  články podľa pokynov tohto projektu.

Prvý informačný článok vyšiel v Karloveských novinách - http://www.karlovaves.sk/karloveske-noviny-online/objavujeme-s-tilgnerkou.

Druhý článok, prvý ako platená inzercia, vyšiel v novinách Lamačan.

Okrem tohto webu sa články o našom projekte objavili vo všetkých číslach školského časopisu Tilgnerka...

Tretí väčší článok, druhý ako platená inzercia, je v procese verejného obstarávania, vyjde v dohľadnej dobe...

Články o projekte nájdete aj na stránkach TASR, napr.: http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/ako-sme-vyrobili-bezfarebnu-coca-colu/19239-clanok.html

Ďalší článok na TASR http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/inovacia-prirodnych-vied-na-tilgnerke/22000-clanok.html

V októbrovom čísle mesačníka Dobrá rodina o nás uverejnili článok  aj s foto.

Na škole máme 2 nástenky - jedna je vedľa ŠKD a druhá pri 2.A b, kde sa dočítate o našom projekte, rovnako ako aj v školskom časopise Tilgnerka ... https://tilgnerka.edupage.org/blog4/?

V novom školskom roku nás čaká pokračovanie projektu a jeho finále. Postupne pribudnú fotografie z hodín po novom.

PhDr. Adriana Hlavinková, manažér publicity