Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

    

 

 

Objavujeme s Tilgnerkou

          Snáď najťažšie otázky kladú malí škôlkari. Ich nekonečné ,,Pječo?" dá zabrať nejednému rodičovi, keď na ne hľadá odpovede. Malým školákom pomáhajú hľadať odpovede aj ich učitelia. Časom sa ale situácia mení - veľký žiak sa už nepýta, pýta sa len učiteľ. Žiak sa stráca vo svete informácií, nevie s nimi pracovať, veď ,,všetko je na nete". Problémom ale je, ako sa v tomto labyrinte informácií orientovať, ako informácie využívať a nestrácať pritom úsudok a schopnosť samostatne riešiť problém. ,,Suché" učivo v učebniciach sa pre žiaka stáva nezaujímavé, nudné...

          Naše školstvo už zopár rokov hľadá rôzne cesty reformácie školstva. Učitelia Spojenej školy Tilgnerova 14 sa preto zapojili do európskeho projektu Objavujme svet okolo nás, ktorého hlavným  cieľom je modernizácia výučby prírodných vied (fyzika, chémia, biológia). S tým súvisí aj inovácia pedagogickej dokumentácie školského vzdelávacieho programu, tvorba učebných materiálov a interaktívneho edukačného obsahu a implementácia vytvorených materiálov do vyučovacieho procesu.

          Prvé výsledky tohto projektu, prvé konkrétne hodiny, už boli odučené v triede sexta nášho osemročného gymnázia. Ďalšie výsledky projektu Objavujme svet okolo nás budú prezentované vo viacerých triedach našej školy od budúceho školského roka 2014/15 a postupne o nich budeme informovať aj na stránkach našej školy www.tilgnerka.edupage.org aj v školskom časopise.

Článok v Karloveských novinách: http://www.karlovaves.sk/sites/default/files/karloveske_noviny/KN_6_2014.pdf

                                                                                                                                                                     PhDr.Adriana Hlavinková

Foto: ilustračné foto z tzv. chutnej biológie pod vedením p.uč, RNDr. K. Kresáňovej, PhD.