Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Projekt Comenius - informácie

S radosťou oznamujeme, že sa našej škole opätovne podarilo získať grant pre zapojenie sa do Programu celoživotného vzdelávania, ktorého všeobecným cieľom je prostredníctvom vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti.

Triedy 3. A  a  3. D budú počas dvoch školských rokov pracovať
v rámci jeho podprogramu Comenius na medzinárodnom projekte s názvom „Friendship of Dances“ (Priateľstvo tancov). Spolupráca bude prebiehať
so školami z TureckaBulharskaPoľska a Chorvátska.

V priebehu projektových prác sa deti dozvedia rôzne zaujímavosti o kultúrnom dedičstve jednotlivých krajín, zoznámia sa s ich tradíciami, zvykmi; budú si trénovať jednoduchú komunikáciu v anglickom jazyku, učiť sa ľudové tance, piesne aj remeslá; naučia sa využívať viaceré IT nástroje a v neposlednom rade spoznajú nových kamarátov zo zahraničia a budú mať možnosť porovnávať naše a ich obyčaje.

Celý projekt za slovenskú stranu koordinujú pani učiteľky Soňa Benčová, Dana Lapšanská a Katarína Klemanová, ako i pani vychovávateľky
Ivona Kadnárová a Jana Bojkovská.

Obe triedy už majú za sebou prvý projektový deň, počas ktorého hlavnou aktivitou bolo vzájomné predstavenie svojich krajín, miest a škôl. Deti vytvárali svoje prvé projekty: o Slovensku, Bratislave a našej škole. Učili sa pravidlá skupinovej práce a vzájomnej komunikácie. Na záver svoje diela prezentovali pred spolužiakmi. Jedna skupina detí mala tiež za úlohu fotiť zaujímavé časti našej školy a aj tieto fotky pomohli pri vytváraní PowerPoint-ovej prezentácie o Slovensku, Bratislave a Tilgnerke, ktorá putovala do partnerských škôl.

 

  

Kontakt

učiteľská knižnica: p. Lapšanská, p. Benčová
Email: dana.lapsanska@tilgnerka.edu.sk
sona.bencova@tilgnerka.edu.sk
Telefón: 02/65422545