Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

spojená škola, tilgnerova 14, 841 05 bratislava

základná škola, gymnázium

 

 

 

Vážení rodičia,

 

od 1. novembra 2012 sa začne realizovať v triedach prvých ročníkov  ZŠ dohodnutá spolupráca školy so Slovenským zväzom akrobatického rock´n´rollu pri vyučovaní telesnej výchovy so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu, gymnastiku a tanečnú prípravu.

 

Každý týždeň, na jednej hodine telesnej výchovy bude s deťmi (za prítomnosti triednej učiteľky) pracovať Mgr. Petra Čaplová, PhD, odborná asistentka Katedry gymnastiky FTVŠ UK, ktorá pracuje s deťmi ako trénerka už desať rokov.

Cieľom tejto spolupráce je rozvíjať v deťoch ich pohybové schopnosti, cvičiť ich v obratnosti a podporiť v nich záujem o pravidelné športovanie.

 Deti absolvujú základné spevňovacie cvičenia na správne držanie tela a rovnováhu. Okrem rôznych druhov cvičení, ktoré korešpondujú s učebnými osnovami telesnej výchovy pre prvý ročník základnej školy sa deti naučia aj počúvať hudbu a zladiť ju s pohybom. V prípade záujmu rodičov môžeme zorganizovať počas školského roka otvorenú hodinu.  

 

Na konci školského roka sa uskutoční vystúpenie pre rodičov, na ktorom budú deti prezentovať všetko čo sa naučili.

 

 

V Bratislave dňa 19.10.2012

 

                                              

                                                                           PhDr. Alena Turčanová

                                                                                     riaditeľka školy

tel/Fax: 02/65422545

e-mail: skola@tilgnerka.edu.sk