Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

spojená škola, tilgnerova 14, 841 05 bratislava

základná škola, gymnázium

 

 

 

Vážení rodičia,

 

od 1. novembra 2012 sa začne realizovať v triedach prvých ročníkov  ZŠ dohodnutá spolupráca školy so Slovenským zväzom akrobatického rock´n´rollu pri vyučovaní telesnej výchovy so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu, gymnastiku a tanečnú prípravu.

 

Každý týždeň, na jednej hodine telesnej výchovy bude s deťmi (za prítomnosti triednej učiteľky) pracovať Mgr. Petra Čaplová, PhD, odborná asistentka Katedry gymnastiky FTVŠ UK, ktorá pracuje s deťmi ako trénerka už desať rokov.

Cieľom tejto spolupráce je rozvíjať v deťoch ich pohybové schopnosti, cvičiť ich v obratnosti a podporiť v nich záujem o pravidelné športovanie.

 Deti absolvujú základné spevňovacie cvičenia na správne držanie tela a rovnováhu. Okrem rôznych druhov cvičení, ktoré korešpondujú s učebnými osnovami telesnej výchovy pre prvý ročník základnej školy sa deti naučia aj počúvať hudbu a zladiť ju s pohybom. V prípade záujmu rodičov môžeme zorganizovať počas školského roka otvorenú hodinu.  

 

Na konci školského roka sa uskutoční vystúpenie pre rodičov, na ktorom budú deti prezentovať všetko čo sa naučili.

 

 

V Bratislave dňa 19.10.2012

 

                                              

                                                                           PhDr. Alena Turčanová

                                                                                     riaditeľka školy

tel/Fax: 02/65422545

e-mail: skola@tilgnerka.edu.sk