Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Erasmus+

 

Začiatkom školského roka 2017/2018 nás veľmi potešilo, že naša škola získala v rámci programu Erasmus+ K2 grant na projekt: Enhancing student and teacher success through STEM education - Zvyšovanie úspechu študentov a učiteľov prostredníctvom STEM vzdelávania. Pod skratkou STEM rozumieme štyri oblasti štúdia: S – science (vedu), T – technology (technológiu), E – engineering (strojárstvo) a M – mathematics (matematiku). Vďaka projektu budeme mať možnosť počas dvoch školských rokov spolupracovať so školami z Bulharska, Rakúska, Fínska, Portugalska a  Rumunska a  deliť sa s nimi o vedomosti a skúsenosti v danej oblasti.

 

Pre žiakov a študentov je veľmi dôležité vidieť zmysel vzdelávania – vidieť, že veci, ktoré sa učia, sú pre nich potrebné. Školské osnovy preto musia spájať vedomosti z učebných osnov s reálnym životom žiakov. Nemenej významné je naučiť žiakov a študentov využívať informačné a komunikačné technológie nielen pre zábavu, ale aj na riešenie skutočných problémov. K tomu je samozrejme potrebné zvýšenie zručností v oblasti IKT aj u učiteľov.

Preto od práce na projekte očakávame:

- zvýšenie motivácie študentov učiť sa vedu, rozšírenie ich obzorov,

- umožnenie študentom získať životné zručnosti, ktoré sú prenosné z triedy do spoločenského života a do širšieho sveta, ako napríklad: spolupracovať v tímoch, riešiť problémy, kriticky myslieť apod.,

- zlepšenie zručností v oblasti IKT a podporu ich používania učiteľmi aj žiakmi,

- podporu komunikačných zručností v jazykoch zúčastnených škôl,

- výmenu osvedčených postupov s využitím rôznych zručností, ktoré každý partner prináša do projektu,

- že študenti sa stanú učiteľmi pre ďalších študentov,

- zlepšenie schopnosti žiakov hodnotiť, interpretovať a extrahovať výsledky z dát.

 

Základný pracovný tím v zložení: Soňa Benčová – koordinátor pre našu školu, Dana Lapšanská a Katarína Klemanová budú dopĺňať pani vychovávateľky Ivona Kadnárová a Jana Bojkovská, ako aj viacerí učitelia z našej školy, ktorí budú mať záujem spolupracovať v rôznych častiach projektových aktivít.

 

Keďže aj vedenie školy aktívne podporuje projektové práce, môžeme smelo začať smiley