Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

 

Ponuka krúžkovej činnosti pre školský rok 2016/2017
     
Meno vyučujúceho Názov krúžku ročník deň, čas
     
Mgr. Bodláková Silvia Cvičenia z matematiky 9. ročník ZŠ

štvrtok 14.00

Mgr. Bodláková Silvia Redaktorský krúžok "Tilgneráčik" 1.-2. stupeň ZŠ a G utorok 14.30
Mgr. Bodláková Silvia Kreslenie na počítači 2. ročník ZŠ piatok 14.00
Mgr. Ralbovský Tomáš Florbal 2.-4. ročník ZŠ ch + d

(streda 15.00 a 16.00)

piatok 14.00 (počas rekonštrukcie)

Mgr. Ralbovský Tomáš Crossfit 2.-3. stupeň ZŠ a G ch + d pondelok 15.00 + podľa dohody
Mgr. Ralbovský Tomáš Rýchla vybíjaná 1.-2. stupeň ZŠ a G ch + d pondelok 14.00
PhDr. Hlavinková Adriána Redaktorský krúžok "Tilgnerka" 2.-3. stupeň ZŠ a G  
PhDr. Hlavinková Adriána Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9. ročník ZŠ  
RNDr. Kresáňová Katarína PhD. Fotografický krúžok    
RNDr. Kresáňová Katarína PhD. Počítačový krúžok 2. stupeň  
RNDr. Kresáňová Katarína PhD. Geocaching a šifrovanie 2. stupeň  
Mgr. Szabó Miroslav Výtvarná výchova 2.-4. ročník ZŠ a 2. stupeň  
Mgr. Reviliaková Ivana Jazykovedný krúžok 3. stupeň štvrtok
Mgr. Gnidová Anetta Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 5. ročník ZŠ utorok 14.00
Mgr. Sekáčová Jana Cvičenia z matematiky 5. ročník ZŠ pondelok 14.00
Mgr. Durajová Renáta Angličtina 1. ročník ZŠ štvrtok
Mgr. Bačeková Mária Nemčina hrou 1. ročník ZŠ utorok
Mgr. Bačeková Mária Nemčina hrou 2. ročník ZŠ štvrtok
Mgr. Vaneková Slávka Florbal 2. stupeň  ch + d pondelok
Mgr. Vaneková Slávka Florbal 3. stupeň ch + d pondelok
Mgr. Kubala F. Loptové hry 1.-2. stupeň utorok 16.00
Mgr. Ďurinová Ingrid Slovenčina a matematika tvorivo 3. ročník ZŠ utorok 14.00
Mgr. Beničiaková Katarína Matematický krúžok sexty, septimy, 3. Bg utorok 14.00
Mgr. Szabó Martina Tvorivé dielne 2. stupeň ZŠ utorok 14.00
Mgr. Szabó Martina Dramatický krúžok slovenko - anglický 1.-2. stupeň štvrtok 14.00
PaedDr. Lapšanská Dana Svet hier 3.-4. ročník ZŠ utorok 14.00
Mgr. Mačák Stanislav Futbalový krúžok 1. ročník ZŠ piatok 15.00
Mgr. Matajsová Ingrid Eko krúžok 2.-3. stupeň streda 14.00
Mišík Matej Debatný krúžok 3. stupeň  
p. Čertík Šachový krúžok    
p. Tatranský Bridžový krúžok 12 -15 roční žiaci  
Ing. Kunštár Vladimír Krúžok programovania 14 - 18 roční žiaci štvrtok 14.00

 

veda nás baví - ponuka pre rodičov