Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Prijímacie konanie 2018/2019 Nové odbory 2017

Talentové skúšky pre 8. a 9.ročník

 • riaditelia stredných škôl vyvesia dátumy skúšok na webovú stránku do 1.februára 2019
 • prihlášky dostanú žiaci s výpisom klasifikácie za I. polrok – môžu si podať 2 prihlášky
 • prihlášky prinesú žiaci späť do školy do 20.februára 2019
 • ZŠ odošle prihlášky na stredné školy do 28.februára 2019

Talentové skúšky sa konajú v čase od 25. marca do 12. apríla 2019

 • žiaci 8.ročníka môžu ísť len na 5-ročné gymnáziá a OA Hrobákova /NEJ/
 • žiaci 9.ročníka si môžu podať prihlášky aj na 4-ročné stredné školy, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • na väčšine škôl sa píšu písomné práce z matematiky a slovenského jazyka
 • u nás + psychologický test – spôsobilosť na štúdium  

 9.ročník  -  TESTOVANIE 9   3. apríla 2019

 (náhradný termín je 16.4.2019)

Májové termíny pre 9.ročník

 • riaditelia stredných škôl vyvesia na webovú stránku študijné odbory do 31. marca 2019
 • prihlášky na strednú školu dostanú žiaci 21. marca 2019 (bez výsledkov T9)
 • výsledky Testovania 9 si SŠ vyžiadajú zo Školského výpočtového strediska
 • prihlášky prinesú späť do vlastnej školy do 6.apríla 2019  (do 11.4.2019 musím urobiť export informácií – stav prihlášok na SŠ do ŠVS)
 • prihláška musí byť podpísaná zákonnými zástupcami žiaka, žiakom a potvrdená lekárom
 • do 20. apríla 2019 odošle základná škola prihlášky na stredné školy

1.kolo prijímacích pohovorov je 13.mája 2019 a 16. mája 2019

2.kolo 18.6.2019

Žiaci sú prijímaní na základe výsledkov prijímacích skúšok. Oslobodení od prijímacích skúšok môžu byť žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 v každom predmete  90%  a viac. Prijímacie skúšky nemusia robiť žiaci, ktorí sa uchádzajú o štúdium v učebných odboroch.

Každý žiak dostane 2 prihlášky.

Pri neprijatí, po oznámení výsledku dajte, prosím, odvolanie.

Zápisné lístky

Zápis prijatého uchádzača  na SŠ je povinný vykonať jeho zákonný zástupcaktorý si na ZŠ / proti podpisu/ vyberie zápisný lístok.

POZOR! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. Zákonný zástupca môže opätovne zápis zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ – 2x.

Užitočné stránky:

www.svs.edu.sk

www.minedu.sk

www.stredneskoly.sk

www.sustavapovolani.sk

www.occupationsguide.cz/sk

www.svs.edu.sk/miesta