Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Prijímacie konanie 2017/2018 Nové odbory 2017

Talentové skúšky pre 8. a 9.ročník

 • riaditelia stredných škôl vyvesia dátumy skúšok na webovú stránku do 1. februára
 • prihlášky dostanú žiaci s výpisom klasifikácie za I. polrok – môžu si podať 2 prihlášky
 • prihlášky prinesú žiaci späť do školy do 20. februára 2018
 • ZŠ odošle prihlášky na stredné školy do 28. februára 2018

 

Talentové skúšky sa konajú v čase od 25. marca do 15. apríla 2018

 • žiaci 8. ročníka môžu ísť len na 5-ročné gymnáziá a OA Hrobákova /NEJ/
 • žiaci 9. ročníka si môžu podať prihlášky aj na 4-ročné stredné školy, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • na väčšine škôl sa píšu písomné práce z matematiky a slovenského jazyka
 • u nás + psychologický test – spôsobilosť na štúdium

9.ročník  -  TESTOVANIE 9   21. marca 2018 (streda)

 

Májové termíny pre 9.ročník

 • riaditelia stredných škôl vyvesia na webovú stránku študijné odbory do konca marca
 • prihlášky na strednú školu dostanú žiaci 21. marca 2018 (bez výsledkov T9)
 • výsledky Testovania 9 si SŠ vyžiadajú zo Školského výpočtového strediska
 • prihlášky prinesú späť do vlastnej školy do 6. apríla 2018 (do 11.4.2018 musím urobiť export informácií – stav prihlášok na SŠ do ŠVS)
 • prihláška musí byť podpísaná zákonnými zástupcami žiaka, žiakom a potvrdená lekárom
 • do 20. apríla odošle základná škola prihlášky na stredné školy

 

1. kolo prijímacích pohovorov je 14. mája 2018 a 17. mája 2018

2. kolo 19. 6. 2018

Žiaci sú prijímaní na základe výsledkov prijímacích skúšok. Oslobodení od prijímacích skúšok môžu byť žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 v každom predmete 90% a viac. Prijímacie skúšky nemusia robiť žiaci, ktorí sa uchádzajú o štúdium v učebných odboroch.

Každý žiak dostane 2 prihlášky.

Pri neprijatí, po oznámení výsledku dajte, prosím, odvolanie.

 

Zápisné lístky

Zápis prijatého uchádzača  na SŠ je povinný vykonať jeho zákonný zástupca, ktorý si na ZŠ (proti podpisu) vyberie zápisný lístok.

 

POZOR! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. Zákonný zástupca môže opätovne zápis zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ – 2x.

 

 

Užitočné stránky:

 

www.svs.edu.sk

www.minedu.sk

www.stredneskoly.sk

www.sustavapovolani.sk

www.occupationsguide.cz/sk

www.svs.edu.sk/miesta