Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

 

            Veľkým prínosom je schopnosť zadržiavať a filtrovať znečisťujúce látky, ktoré by inak prenikli do podzemných vôd, alebo by boli odvedené kanalizáciou. Takto sa  napodobňuje prirodzená schopnosť lesov a lúk.

              Dažďová záhrada je efektívnejšia ako klasický trávnik, taktiež umožňuje spomalenie odtoku dažďovej vody z prostredia, čím dochádza k väčšej možnosti jej vsiaknutia do pôdy s následným výparom a zníženie povodňových rizík, znižuje objem odtoku, znovu dopĺňa podzemné vody, chráni pred vysúšaním prostredia, zlepšuje mikroklímu zvýšeným výparom, dotvára prostredie a zvyšuje jeho estetický dojem, vytvára vhodné prostredie pre vtáctvo, motýle a užitočný hmyz a filtruje cudzorodé látky pomocou pôdy a rastlín.

 

...AKO NA TO
 
 
DAŽĎOVÉ  ZÁHRADY
 

Dažďovými záhradami môžu byť prirodzené alebo umelo vytvorené plytké depresie, do ktorých steká nadbytočná voda z okolitého terénu, striech, parkovísk a iných plôch spevnených vodu nepriepustným povrchom.

Je tu vysadené špeciálne vybrané prirodzené rastlinstvo, ktoré slúži na filtrovanie a transpiráciu vody. Dažďová záhrada umožňuje spomalenie odtoku vody z prostredia, čím dochádza k väčšej možnosti jej vsiaknutia do pôdy.

Funkciou takýchto záhrad je teda hlavne:

  • Znižovať objem odtoku.
  • Filtrovať cudzorodé látky pomocou pôdnych častíc (ktoré cudzorodé látky zachycujú) a pomocou rastlín (ktoré ich prijímajú) a chrániť tak vodné toky a plochy pred vplyvom kontaminantov. Znovu dopĺňať podzemné vody. Chrániť pred vysúšaním prostredia.
  • Zlepšovať mikroklímu.
  • Dotvárať prostredie a zvyšovať jeho estetický dojem.
  • Vytvárať vhodné prostredie pre vtáky, motýle a iný užitočný hmyz. 

Pojem „dažďové záhrady“ môže u mnohých ľudí vytvárať dojem, že ide o napodobeniny záhradných jazierok, či rybníkov, ktoré sú dopĺňané zrážkovou vodou a ide tak o miesta s vhodnými podmienkami na výskyt a rozmnožovanie komárov či iného nepríjemného hmyzu. Tieto obavy sú však celkom zbytočné. Vajíčka komárov a iného hmyzu potrebujú na svoj vývin stráviť vo vode 7 – 12 dní. Voda v dažďových záhradách sa udrží len niekoľko hodín po výdatnom daždi, kým sa okolitá pôda dostatočne nenasýti vodou. Podľa lokálnych podmienok (prípadne funkcie a umiestnenia) je možné dažďové záhrady konštruovať aj s drenážnou vrstvou a bezpečnostným priepustom, ktorý odvedie vodu po dosiahnutí určitej úrovne.

Dažďovú záhradu je možné situovať na rôzne miesta: od malých plôch, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch rodinných domov až po rozsiahle systémy umiestnené na verejných priestranstvách ako sú parky, parkoviská či cestné komunikácie.

Dažďová záhrada umiestnená v blízkosti domu je zavlažovaná najmä vodou stekajúcou zo strechy, ale ak je vytvorená ďalej od domu ako súčasť trávnika, zavlažovanie zabezpečuje aj voda stekajúca z okolitého pozemku. Dažďová záhrada dokáže po estetickej stránke úplne nahradiť klasickú kvetinovú predzáhradku.

  • Hĺbka záhrady
  • Objem odtoku dažďovej vody zo strechy aspevnených plôch
  • Druh pôdy na záhrade