Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Záverečná konferencia

                                                                                                             

Piatkové popoludnie bolo pre Modrú Tilgnerku výnimočné...

 

Celoročné úsilie, radosť a nadšenie z nášho projektu vyvrcholilo dňa 11.9.2015 v záverečnej konferencii Modrej Tilgnerky.

pani riaditeľka privítala hostí a slávnostne otvorila konferenciu..

Ing. Štefan Polhorský, PhD. zo Štátneho vodohospodárskeho podniku priniesol študentom zaujímavé poznatky o prevencii proti povodniam na Dunaji...

Študenti, ktorí sa počas celého roka zapájali do aktivít projektu si pripravili prezentáciu..

Hostia si mohli spolu so študentmi pozrieť aktivity projektu...vegetačnú strechu, protipovodňové jazierko pred školou, vysadené stromy na školskom dvore i parkovisko zo zelených tvárnic...

Pani riaidteľka priblížila hosťom históriu školy.

...ešte podpis do kroniky školy..