Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Všeobecné informácie o projekte

 

 

 

 

GRANTOVÝ PROJEKT VYHLÁSENÝ ÚRADOM VLÁDY SR

Program: Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

 

"Zámerom projektu Modrá Tilgnerka je postupne vytvárať pozitívny vzťah mladých ľudí k vode ako produktu nevyhnutnému pre život. Projekt Modrej Tilgnerky, na ktorom spolupracujú aj samotní pedagógovia , je koncipovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o vode a klimatických zmenách. Mladých ľudí edukuje o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. "

Do jednotlivých vyučovacích predmetov budú zakomponované aj témy adaptácie na zmenu klímy a menežment dažďových vôd.

 

Realizácia projektu...

alebo : Ako odstrániť „žabu na prameni“ v urbanizovaných oblastiach?

 

            Riešenie je jednoduché. Dažďové vody by sa mali zadržať a spracovať tam, kde spadnú a zabrániť im, aby bez úžitku odtiekli z pozemku, na ktorý spadli. Dažďová voda môže byť zozbieraná, spomalená a ponechaná alebo nasmerovaná terénom do mikronádrží, jazierok, mokradí a iných vodozdržných prvkov a použitá na prospešné účely. Zadržiavanie dažďovej vody má aj v oblastiach s vysokým stupňom urbanizácie protipovodňové účinky, znižuje náklady na kanalizáciu, na dodávku vody (napríklad nahradením pitnej vody používanej na splachovanie WC, na polievanie, na kúrenie)  Následné zvýšenie výparu zlepšuje mikroklímu, prospieva vegetácii, zvyšuje biodiverzitu. Navrhnuté riešenie tak zodpovedá kritériám udržateľného nakladania s vodou.

 

Idea projektu Modrá Tilgnerka sa teda  nezameriava len na teoretickú enviromentálnu prípravu, ale navrhuje praktickú realizáciu prestavby školy tak, aby zodpovedala projektovým riešeniam.

   Mgr.Ivana Reviliaková

   manažér publicity

 

Kontakt

Realizačný tím: RNDr. Iveta Piršelová
Mgr. Danka Mestická
Mgr. Ingrid Matajsová
PaedDr. Dana Lapšanská
RNDr. Katarína Kresáňová
Email: skola@tilgnerka.edu.sk
Telefón: 02 65422545
manažér publicity: Mgr. Ivana Reviliaková