Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Prijímacie konanie Priemer známok LEAF Academy Bioenergetika Duálna akadémia Duálne vzdelávanie - kaderník SSUŠAT

Talentové skúšky pre 8. a 9. ročník

-          riaditelia stredných škôl vyvesia dátumy skúšok na webovú stránku do 1. februára

-          prihlášky dostanú žiaci s polročným vysvedčením – môžu si podať 2 prihlášky

-          prihlášky prinesú žiaci späť do školy do 15. februára 2016

-          ZŠ odošle prihlášky na stredné školy do 19. februára 2016 (v čase od 22.2. do 26.2.2016 sú jarné prázdniny)

Talentové skúšky sa konajú v čase od 25. marca do 15. apríla 2016

-          žiaci 8. ročníka môžu ísť len na 5-ročné gymnáziá a OA Hrobákova /NEJ/

-          žiaci 9. ročníka majú väčší výber, môžu si podať prihlášky aj na 4-ročné stredné školy, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

-          na väčšine sa píšu písomné práce z matematiky a slovenského jazyka

-          u nás + psychologický test – spôsobilosť na štúdium

-       9. ročník - TESTOVANIE 9   6. apríla 2016 (streda)

 

Májové termíny pre 9. ročník

-         riaditelia stredných škôl vyvesia na webovú stránku študijné odbory do konca marca

-         prihlášky na strednú školu dostanú žiaci 21. marca 2016 /bez výsledkov T9/

-         výsledky Testovania 9 si SŠ vyžiadajú zo Školského výpočtového strediska

-         prihlášky prinesú späť do vlastnej školy do 4. apríla 2016  (od 24.3. do 29.3. 2016 sú veľkonočné prázdniny a do 11.4. 2016 musím urobiť export informácií – stav prihlášok na SŠ do ŠVS)

-         prihláška musí byť podpísaná zákonným zástupcom žiaka, žiakom a potvrdená lekárom

-         do 20. apríla odošle základná škola prihlášky na stredné školy

1. kolo prijímacích pohovorov je 9. mája 2016 a 12. mája 2016

2. kolo 21. 6. 2016

Žiaci sú prijímaní na základe výsledkov prijímacích skúšok. Oslobodení od prijímacích skúšok môžu byť žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 v každom predmete 90% a viac. Prijímacie skúšky nemusia robiť žiaci, ktorí sa uchádzajú o štúdium v učebných odboroch.

Každý žiak dostane 2 prihlášky.

Pri neprijatí, po oznámení výsledku dajte, prosím, odvolanie.

 

Zápisné lístky

Zápis prijatého uchádzača na SŠ je povinný vykonať jeho zákonný zástupca, ktorý si na ZŠ (proti podpisu) vyberie zápisný lístok.