Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Čo je nové v chémii?

       Čo je nové v chémii?

  Aj v chémii je veľa nového v rámci projektu Objavujme svet okolo nás, hlavne v prepojení teórie a praxe... Študenti intenzívne pracujú v laboratórnom prostredí čo najviac prakticky s využitím nadobudnutých teoretických vedomstí cez ppt prezentácie, videá, pracovné listy či pokusy.

Obsahové rozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov:

Sexta

1.časť – Chemické látky

                 Anorganická chémia

                 Voda

                 Vodík

                Alkalické látky

                Hliník

                Uhlík

                Kremík

                Dusík

               Fosfor

              Kyslík

             Síra

             Halogény

            Vzácne plyny

             Dprvky

 

2. časť – Uhľovodíky

                                    Alifatické uhľovodíky

                                    Aromatické uhľovodíky

                       Deriváty uhľovodíkov

Septima

                                               Biochémia

                  Lipidy

                  Sacharidy

                  Bielkoviny

                  Nukleové kyeliny

                  Vitamíny

                  Kvalita života a zdravia