Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

,,Objavená biológia"

 

 

 

,,Objavená biológia"

            V projekte Objavujme svet sa rovnako pozmenil obsah učiva a prispôsobil sa celému projektu. V jednotlivých ročníkoch je takéto obsahové rozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov:

 1. ročník:
 • Bunka
 • Bunkové delenie
 • Práca s mikroskopom
 • Mikrosvet
 • Stavba rastlinného tela
 • Metabolické procesy rastlín
 • Nižšie rastliny
 • Vyššie rastliny
 • Špecializácia rastlín
 • Huby
 • Lišajníky
 1. ročník:
 • Všeobecné vlastnosti živých sústav
 • Jednobunkovce
 • Bezstavovce
 • Stavovce
 • Fylogenézy sústav
 • Životné procesy a organizmy, ekosystémy
 • Život s človekom
 • Pohlavné rozmnožovanie, rast a vývin organizmov
 1. ročník:
 • Genetika
 • Človek

 

V doterajšom priebehu projektu učitelia premetu biológia

 • vypracovali pedagogickú dokumentáciu pre jednotlivé ročníky,
 • vypracovali podklady pre verejné obstarávanie na zakúpenie odbornej literatúry,
 • vypracovali podklady pre verejné obstarávanie na zakúpenie didaktických učebných pomôcok na realizáciu učenia objavovaním,
 • vypracovali podklady pre verejné obstarávanie na vybavenie odbornej učebne biológie výpočtovou technikou (tablety, počítač, dataprojektory a plátna do tried, kde sa učí biológia, mikroskop a lupa pripojené na počítač....),
 • vytvorili nové učebné texty, powerpointové prezentácie, didaktické hry a texty a pracovné listy, z ktorých niektoré sa odskúšali priamo vo vyučovacom procese (ročník sexta).

V  školskom roku 2014-2015 učitelia predmetu biológia budú pracovať na tvorbe ďalších prezentácií, učebných textov, pracovných listov, hier a testov....  a bude sa to overovať v ročníkoch septima, kvinta a II Ab bilingválna.

                                                                                                                           PhDr. A. Hlavinková

Ilustračné foto: chutná biológia s RNDr. K. Kresáňovou, PhD.