Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Na lekárskej fakulte...

 
Ako sme boli na Lekárskej fakulte...     
       V rámci výučby biológie ,,po novom" sme navštívili aj LF UK v Bratislave a to štidenti zo semináriu biológie - septimya j oktávy s p.učitaľkami RNDr. K. Kresáňovou, PhD. a PaeDr. S. Martikovičovou. Celú exkurziu nám umožnila prednostka anatomického ústavu LF UK a študijná   prodekanka: doc. MUDr. Eliška  K u b í k o v á, PhD.​ ,  za čo jej nesmierne ďakujeme.prodekanka: doc. MUDr. Eliška  K u b í k o v á, PhD.​ ,  za čo jej nesmierne ďakujeme   
     
      Na antomickom ústave sme si pozreli formalínové preparáty a na ústave histológie a embryológie sme si pozreli v spolupráci so zahraničnými študentami aj trvalé preparáty.
Študenti videli, ako to na vysokej škole beží. Nešlo len o odborné vedomosti, ale o rozšírenie obzoru študentov. Na ústave histológie mohli využiť aj znalosti z angličtiny. 
     Najaktívnejšími  našimi študentkami boli naše maturantky Alexandra Arvayová, Bernadeta Miglierini a Martinka Hrádeková  z  oktávy A a oktávy B, dúfajme, že aj budúce doktorky.
PhDr. A. Hlavinková