Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Chémia očami žiakov...

 

 

Chémia očami žiakov

      Na hodinách chémie sme sa od začiatku tohto školského roku začali stretávať aj s rôznymi pracovnými listami, ktoré vypracovala naša pani učiteľka S. Martinkovičová. Všetky otázky, ako teoretické, tak aj obrazové, boli formulované zrozumiteľne a držali sa obsahu učebnice. Pri ich vypĺňaní, či už na hodine, alebo sami doma, sme sa rýchlejšie a efektívnejšie oboznámili s obsahom učiva. Taktiež sme presne zistili, ktoré učivá sú dôležité a na ktoré bude pani učiteľka pri odpovedi alebo na písomke klásť dôraz. Vďaka týmto pracovným listom sa nám taktiež zmenšilo množstvo informácií, ktoré sa musíme naučiť, a takisto nám ušetrili čas, pretože sme si nemuseli prácne prepisovať poznámky z učebnice. Otázky boli formulované viacerými spôsobmi - tak ako to boli otázky s predpokladom jedno alebo viacslovnej odpovede, boli to aj otázky s možnosťami, dokonca aj obrázky. V prípade, že sme dostali za úlohu vypracovať tieto otázky doma, výborne sme si osvojili učivo, keďže sme museli pracovať s učebnicou a čítať s porozumením. Aj pri učení na hodinu nám pracovné listy pomohli v tom, že sme sa preskúšali tým, že sme mali už zadanú otázku a stačilo nám, keď sme si zakryli odpoveď a snažili sme sa preskúšať sami.

       Často sme sa stretli aj s tým, že niektoré otázky sa opakovali v pozmenenom znení (napr. ak sme mali napísať reakciu vzniku mydla, dostali sme úlohu v tvare: napíšte reakciu zmydelňovania, dokončite reakciu acylglycerolu a hydroxidu sodného, doplňte reakciu alkalickej hydrolýzy). Vďaka tomu sme sa oboznámili s rôznymi vyjadreniami a na písomke sme neboli zaskočení, keď sme dostali otázku vyjadrenú iným slovom, ako sme bežne používali.

      Niekedy sme pracovné listy vypĺňali aj na tzv. „plusky“, čo nám pridávalo motiváciu, aby sme si otázky precvičovali a snažili sa na ne odpovedať správne. Samozrejme, keď niekto nerozumel, vysvetlili sme si odpoveď na tabuľu.

      Na hodinách chémie sme sa stretli aj s prezentáciami vo forme PowerPoint. Takúto prezentáciu sme tento rok mali napríklad o cholesterole. Pani učiteľka do nej zakomponovala množstvo zaujímavých informácií, ktoré neboli ani v učebnici a ktoré pani učiteľka považovala za dôležité. Vďaka nej sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o cholesterole, aj o tom, ako v skutočnosti cholesterol vplýva na naše zdravie.

Lenka Keselá

Septima B