Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Čo sa stane, keď prepašujete telocvikárku na hodinu biológie

V septime je nádherná a zaujímavá biológia. Preberá sa ľudské telo. A keď sa to preberá v spojení s praxou, budú iste všetci súhlasiť, že to znie naozaj zaujímavo.

              

Keďže sme sa tento týždeň mali učiť o svaloch, kto iný vie o tejto téme viac z praxe, ako samotní učitelia telocviku. O medzipredmetových vzťahoch sa hovorí stále častejšie. My sme si zavolali na hodinu našu telocvikárku, Anku Butkovskú, aby nám túto tému predstavila praktickým spôsobom aj z trošku iného uhla pohľadu.

Bolo to naozaj zaujímavé. Rozprávala nám nielen o svaloch, ale aj o cvikoch, ktoré jednotlivé svaly upevňujú, o zdravom životnom štýle, o zraneniach a ochoreniach svalovej sústavy, ale aj o dopingu a zakázaných látkach v športe....