Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum
Vrámci vyučovania informatiky a etickej výchovy s deviatakmi už viac preberáme aj vhodnosť a nevhodnosť niektorých programov vrámci počítača či prácu na internete ako sú autorské práva a ich trestnoprávne hodnotenie zneužitia. Posledný mesiac sme sa viac zaoberali však práve facebook-om a inými sociálnymi sieťami či nevhodnou korešpondenciou na emaili. Rozoberali sme aj vážnejšiu tému akou je kyberšikana. A tak vrámci slovenčiny na slohu po dohode s pani učiteľkou napísali aj svoje príbehy - či založené na pravde alebo vymyslené, ktorými nám dali najavo ako pozorne počúvali a ako danú tému pociťujú. Práce sme potom vytlačili a vyvesili na stenu v triede, nech si každý môže prečítať čo jeho spolužiak napísal. Na slohu pani učiteľka potom s nimi ešte raz prediskutovala danú tému - nie však z hľadiska slovenčiny. Nuž a niektoré práce sme potom poslali aj do súťaže na www.tasr.sk, kde v spolupráci s projektom www.ovce.sk prebiehala na danú tému súťaž.
 
Nuž a nielen, že sme zabili niekoľko múch jednou ranou, ale žiačka 9.B Tamara Selecká v súťaži získala aj druhé miesto.   foto