Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Našu školu v rámci týždňa vedy a techniky navštívili dvaja svetoznámi vedci z Botanického ústavu Slovenskej Akadémie Vied!      foto

V rámci projektu „Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied“, v ktorom žiaci už tretí rok podnetným spôsobom objavujú pestrý a zaujímavý svet botaniky a biológie, dnes predstavili dve známe osobnosti vedy ríšu lišajníkov a rastlín.

Známa vedátorka, Mgr. Anna Guttová PhD, ktorá  má veľa skúseností s prednášaním aj  na rôznych seminároch v zahraničí, pripravila pre našich nadšených piatakov dve prednášky, ktoré im priniesli množstvo úžasných informácií o záhadách lišajníkov.  Pridanou hodnotou jej vystúpenia bola aj  prednáška pre našich prvých študentov bilingválneho gymnázia v anglickom jazyku .

Úžasný botanik a významný odborník na rod Picris, RNDr. Marek Slovák PhD., ktorý  sa na botanickom ústave venuje najmä taxonómii vyšších rastlín, hravou formou a veľmi pôsobivo pripravil dve prezentácie, jednu pre žiakov prímy A a B, jednu pre žiakov  kvarty a seminaristov z biológie.

Všetky prednášky, ktoré si mali možnosť naši žiaci vypočuť, boli fantastické, plné zaujímavostí, ktoré sa do učebníc zvyčajne nedostanú.

Žiaci na ne reagovali so záujmom, kládli otázky, ale aj sami preukazovali veľké množstvo vedomostí i vlastných poznatkov. Boli hrdí, keď sa navzájom ocenili potleskom, ale i na uznanie a ocenenie od skutočných osobností vedy...

 

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5122