Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky

Dňa 14. – 16. novembra sa uskutočnil Celoslovenský festival vedy a techniky na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Tri dni sa striedali školy, vedeckí pracovníci, ktorí prišli pozrieť súťaž a náš žiak Marek Piršel zo sekundy A odprednášal svoju tému „Výskum vodných bezstavovcov na dvoch lokalitách rieky Vydrica“ asi 50 krát.

Zo 150 súťažiacich skončil na 11. mieste a dostal okrem certifikátu aj cenu Za najlepší vedecký projekt prezentovaný na Festivale vedy a techniky 2013.      foto